OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het begin is niet zo gecompliceerd. Je frummelt de titel in elkaar op een digitaal Power Point velletje, past de datum aan, maakt een screenshot, inclusief Old Cows, verricht nog wat andere handelingen om het te kunnen toepassen op de website-builder, waar ik gebruik van maak om deze website samen te stellen en ... de titel van het verhaal staat er pontificaal boven.

Pontificaal is, zegt internet : 

1) Bisschopsgewaad 2) Bisschoppelijk 3) Feestgewaad 4) Feesttenue 5) Hogepriesterlijk 6) In prachtige kleding 7) Kledingstuk of schoeisel 8) Kleding 9) Opperpriesterlijk 10) Plechtgewaad van een paus 11) Pauselijk gewaad 12) Plechtig langzaam 13) Pauselijk 14) Plechtig 15) Pauselijk statiegewaad 16) Vormelijk 17) Zeer plechtig.

Ga er maar aan staan! Wat opvalt tussen al die betekenissen is dat ze vaak te maken hebben met religie of religieuze oorsprongen. Bisschop ... Priester ... Paus ... 

En dàt ligt dan ook aan de basis, al vanaf maanden geleden, van dit toch wel speciale hoofdstuk over (een zeer gering aantal van) ... de familie(s) van Welie. 

Al zou je je er sterk voor maken, dan lukt het simpelweg niet om de naam van Welie niet tegen te komen in al die talloze krantenberichten, in al de tot nu toe onder de loupe gepasseerde kranten. Maar waarom zou je je daar sowieso sterk voor willen maken? Immers, ik ben toch op zoek naar mensen, gebeurtenissen, evenementen, verhalen, geschiedschrijving, documenten, boeken, andere websites, voorvallen, rampen en alles wat dies meer zei, die Dreumel gemaakt, gevormd en gewrocht hebben tot hoe de bewoners dat vandaag de dag ervaren. Niets vindt plaats dat niet beïnvloed werd en wordt door het verleden en laten we vooral niet vergeten dat we ooit eens, een slordige 4,5 miljard jaartjes geleden, zijn ontstaan uit het nietigste van het nietigste stipje in het totaal oeverloze heelal. Volgens mijn geheel persoonlijke overtuiging ... zónder enige pontificale bemoeienis.

En de van Welies hebben daar, aan de wording en ontwikkeling en voortbestaan en uitbreiding van Dreumel, net als zóveel andere zeer oorspronkelijke en recentere Dreumelnaren, door de jaren heen hun bijdragen aan geleverd, zowel in als vèr buiten Dreumel. Geheel aan, en zelfs ver van, de zijlijn was ik al schoorvoetend met een zoektocht begonnen met als doel alle beroepen vast te leggen die ooit door van Welies werden uitgeoefend. Ik had de te onderzoeken periode 1900 tot en met 1950 gekozen en had me voor genomen om in elk jaar slechts één van Welie te willen registeren, waarover in dàt jaar iets wordt geschreven, op voorwaarde dat er dan wel een beroep bij zou moeten staan. Zo zou ik, eenmaal 50 jaar verder, maximaal en in theorie 50 uiteenlopende door van Welies uitgeoefende beroepen hebben geregistreerd. Maar ik heb dat plan vooralsnog compleet van de helling af gehaald, aangezien ook dat plan weer heel veel tijd zou vergen (juist vanwege het grote aantal keren dat de van Welies in de kranten verschijnen), terwijl er toch ook andere zaken en onderwerpen de nodige aandacht en interesse opeisen. Wellicht later ....Kent U deze heren nog? Ze waren er de reden voor dat ik de compilatie van ander verhalen, met name de Saillant-Dreumel-verhalen, slechts met vertraging en onderbrekingen heb kunnen voortzetten. Nu was daar geen haast mee en de samenstelling van die verhalen gaat inmiddels weer gewoon door en zijn nog bij lànge na niet compleet. Maar als je lekker in het ritme zit van het samen stellen van Saillante verhalen en afbeeldingen, dan is het toch telkens een flinke gedachteomslag maken, als je tussendoor met minstens zo interessante -en vaak veel interessantere- personen en hun levenswandelingen wordt geconfronteerd. Ik zei het al, je komt de van Welies, en dan met name deze vier heren, zeer geregeld tegen als je zoekopdracht op www.delpher.nl er op gericht is om slechts krantenknipsels te selecteren waar Dreumel in voorkomt.

Hun verrichtingen, moet ik maar gelijk openbaren, hebben zich grotendeels afgespeeld buiten Dreumel en zelfs ten dele buiten Nederland.  Maar ondanks deze vaststelling vond en vind ik hun levens -zelfs het kleine beetje dat ik daar nu van ken- interessant genoeg om er toch een paar wetenswaardigheden over met u te willen delen. Mocht u aanstonds verwachten de complete 'ins & outs' te kunnen gaan vernemen over deze vier geestelijken, dan moet ik uw ongetwijfeld tomeloze enthousiasme bij voorbaat al temperen.  Ik ben, simpelweg omdat ik van der Giesen en niet van Welie als achternaam heb, nooit en te nimmer in staat om een compleet verhaal te produceren over deze heren, noch over de families waar ze uit voort zijn gekomen. Dat is ook in het geheel niet mijn intentie, me immers volledig bewust van deze tekortkoming wat achternaam betreft. Wat geboorteplaats betreft trouwens ook!!

Maar in zeer goede samenwerking met iemand die beter als iedereen wéét hoe deze families in elkaar steken, Gerard van Welie, kun je toch tot aardig samenhangende verhalen komen en dat is wat ik ook geprobeerd heb te volbrengen. Bij deze, Gerard, ongelofelijk veel dank voor alle documentatie en verhalen, die je ter beschikking hebt gesteld om mijn geworstel, om redelijk complete verhalen te kunnen samen stellen, afdoende te compenseren. 

Veel complimenten zijn zeer zeker op hun plaats voor alles wat je hebt verzameld, Gerard, en dan niet alleen over de van Welies, wat overigens alleen al telkenmale de/mijn volle bewondering en respect opeist. Maar, en het gaat mijn verstand steeds weer te boven, over èlke Dreumelnaar, die ooit in Dreumel te vinden was en is. Grandioos en wat een oceaan aan zeer waardevolle Dreumelse geschiedschrijving, die nóóit en te nimmer verloren mag gaan.  Diep àl mijn petjes af, voor deze ontzagwekkende prestatie, Gerard !! Dààr zou nog wel eens een hoge koninklijke onderscheiding zeker niet misplaatst zijn !!

Ik had me aanvankelijk geconcentreerd op de drie heren rechts van de meest linkse op bovenstaande foto. Komend uit één gezin was en is het toch zeker niet alledaags dat drie nakomelingen zich zo richten op één aspect van en binnen de samenleving. Al was het, zeker in die tijd, een aspect waar uitdrukkelijk rekening mee moest worden gehouden en ook werd. Ik heb al eens eerder openlijk verklaard geen geloof aan te hangen en tegelijkertijd betekent dat dat ik geheel niet deskundig ben als het gaat om religie en heel veel dat daarmee te maken heeft. Maar het druipt van alle data af uit 'vroeger' tijden. De Rooms katholieke kerk bepaalde veel, heel veel en levens werden niet zo zeer geleefd zoals het individu dat mogelijk graag had gewild, maar strikt volgens de regels en wetten die de kerk uit sprak en soms met harde hand oplegde of tenminste trachtte op te leggen.

Nadat ik me in eerste instantie alleen maar verdiept had in de drie broers van Welie, die er alledrie voor kozen om het religieuze vak te verkiezen, kwam ik geheel vanzelf bij een voorganger -en familielid- van hen terecht, bij Johannes Hendrikus van Welie. Hij was de broer ... van de vader van de drie broers. En de broer ... van de vader van de drie broers, waarvan een andere broer weer vader was van ... Gerard van Welie. 

Om dat voor mezelf duidelijker en helder in beeld te brengen, heb ik een soort stamboompje gemaakt en ik noem het maar stamboomtwijgen. Slechts drie (van de vele) generaties van Welies heb ik geprobeerd te duiden en welke relatie er tussen hen bestaat. 

Het 'barst' overigens van van Welie stambomen op internet en mensen die zich hiermee bezig houden. Als U veel en veel meer over ook nog al die andere van Welies wilt lezen, dan verwijs ik u erg graag naar een prachtige website: http://members.home.nl/van.welie/Genealogie%20Van%20Welie.html.

Zoals gezegd, heb ik me beperkt tot slechts drie generaties, waarbij de generatie van Welie - Barten uitdrukkelijk op de voorgrond staat. De vader en moeder van de drie 'religieuze' gebroeders van Welie.

In de onder dit hoofdstuk hangende verhalen, ga ik 1-voor-1 in op elk van al deze vier geestelijken, te beginnen met Johannes Hendrikus van Welie.

Maar voorafgaand daaraan, onderstaande afbeelding, die u in een tegelijk open-baar PDF bestand veel uitvoeriger kunt bekijken. De afbeelding is eigenlijk veel te groot om leesbaar getoond te worden, maar vandaar dus ook het PDF-bestand. Ook niet gering qua omvang!

  

De van Welie - Barten familie. Drie broers worden geestelijken.
Het is een groot bestand. Graag even geduld bij het openen.
Stamboom van Welie-Barten .pdf (30.18MB)
De van Welie - Barten familie. Drie broers worden geestelijken.
Het is een groot bestand. Graag even geduld bij het openen.
Stamboom van Welie-Barten .pdf (30.18MB)Ik gaf het al aan. Beide bestanden zijn nogal omvangrijk. Evenredig, helaas, de tijd die verloopt voor u de bestanden kunt bekijken. Overigens, afhankelijk van de snelheid waarmee uw computer bestanden kan downloaden. 

Een paar hintjes:

- Als U het PDF bestand heeft gedownload, zult u ongetwijfeld merken dat u de beste leesbaarheid slechts kunt bereiken door een 100% weergave te kiezen. De schuifbalken onderaan en rechts van het scherm bieden u de mogelijkheid om alles in detail te bekijken.

- Als U eenmaal de hieronder getoonde Power Point presentatie heeft gedownload, opent en start u deze op door op F5 te drukken. Door daarna telkens met uw muis te klikken, verschijnt vervolgens de volgende bladzijde in beeld.  De presentatie bestaat uit 50 bladzijden.

Uit het Land van Maas en Waal
Bron: Gerard van Welie. Voorwoord : Nijmegen, November 1987. 22 September 1987 hebben wij Joanna Antonia Henrica van Welie begraven. Wij, haar kinderen, willen voor u en voor ons een beeld bewaren van haar lange leven. Wij meenden dat dit het beste kon door het ordenen van enkele gegevens over haar land van herkomst en haar familie, beide zo kenmerkend voor haar. Daardoor kwam deze uitgave tot stand. Die bieden wij u aan als dankbetuiging voor de aandacht en sympathie die van u naar haar en ons zijn uitgegaan. De kinderen van Leonard en Jo Pijnenburg-van Welie.
Uit het land van Maas en Waal-Kroniek fam van Welie-origineel.pptx (48.67MB)
Uit het Land van Maas en Waal
Bron: Gerard van Welie. Voorwoord : Nijmegen, November 1987. 22 September 1987 hebben wij Joanna Antonia Henrica van Welie begraven. Wij, haar kinderen, willen voor u en voor ons een beeld bewaren van haar lange leven. Wij meenden dat dit het beste kon door het ordenen van enkele gegevens over haar land van herkomst en haar familie, beide zo kenmerkend voor haar. Daardoor kwam deze uitgave tot stand. Die bieden wij u aan als dankbetuiging voor de aandacht en sympathie die van u naar haar en ons zijn uitgegaan. De kinderen van Leonard en Jo Pijnenburg-van Welie.
Uit het land van Maas en Waal-Kroniek fam van Welie-origineel.pptx (48.67MB)