OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Ik had u er al op geattendeerd, helemaal onderaan de vorige episode van deze verhalenreeks, die zich nog mocht verheugen in de aanwezigheid van huwelijks- en scheidingsakten. De attendering luidde dat ik me eerst zou gaan concentreren op de huwelijksbijlagen (1923 tot en met 1932), die ik nog steeds niet had gedownload, alvorens me te storten op die enorme nog wachtende berg akten van overlijden. Gelukkig bleek de FamilySearch-fout-melding, die ik een aantal keren zag verschijnen tijdens dat down-loaden, plotseling ontspruitend op hun website, inderdaad telkens van tijdelijke aard te zijn. Ze hebben blijkbaar een soort stop in het systeem ingevoerd dat het verhindert om klakkeloos tien- of honderdtallen akten achter elkaar te kunnen downloaden. Ik heb niet bijgehouden hoeveel akten ik in één sessie kon downloaden, maar als je na die foutmelding van FS geduldig een aanzienlijk poosje wacht, enkele uren minstens, dan kun je weer voort alsof er niets gebeurt is … tot je er wéér teveel achter elkaar gedownload hebt, volgens FS althans. 

Maar de vaart zit en zat er goed in en ik zal u laten zien waar een en ander in heeft geresulteerd. Alle Dreumelse huwelijksbijlagen, te beginnen in 1923, tot en met 1932.  

Om maar bij het begin te beginnen … 1923: 

De donkergrijze afbeeldingen zijn de voorbladen van elke set huwelijksbijlagen. De namen van het bruidspaar worden daarop genoteerd, waarna in de daaropvolgende bladzijden de bijlagen volgen. Ik heb de namen van de bruidegommen en bruiden er hieronder bijgeschreven, zodat u kunt zien wie er voornemens waren om te gaan trouwen. (En dat niet lang daarna ook deden!).

Immers, alle bijlagen hadden de uitdrukkelijke bedoeling om, voorafgaand aan het huwelijk zelf, de ambtenaar van de burgerlijke stand ervan te overtuigen dat het bruidspaar ook daadwerkelijk waren wie ze zeiden te zijn en om aan te tonen dat beweringen zoals "mijn vader of moeder of ouders zijn overleden" ook de waarheid bleken te zijn. 

Verder moest uit een ook nog toegevoegde bijlage ook nog blijken dat de huwelijksafkondigingen in het openbaar waren verschenen en dat er niemand bezwaar tegen het huwelijk had aangetekend. 

Weer een andere bijlage maakte duidelijk dat de ouders (die niet bij het huwelijk aanwezig konden of wilden zijn) hadden ingestemd met het voorgenomen huwelijk en dat hadden gedaan middels het laten vast leggen van die instemming in een akte van het Huwelijkstoestemmingsregister. 

De meeste bijlagen handelen over de geboortedata en -plaatsen van het bruidspaar, ieder een eigen uittreksel van een geboorteregister. Daarnaast heel veel uittreksels van akten van overlijden van ouders, of een van hen. En paar voorbeelden van weer andere bijlagen in 1923.


Weer een paar iets specialere bijlagen, die in 1924 aan de orde kwamen :

Niets speciaals te melden hebbend over 1926, is het eenvoudig te besluiten om door te gaan met 1927.

Goh, ook 1928 biedt geen mogelijkheden om nog iets bijzonders te berde te kunnen brengen, wat u voorafgaand al niet eerder heeft gezien. Op naar 1929 dan maar.

Ik heb ernstig en langdurig gezocht, maar niets kunnen vinden dat ik u over 1929 nog extra zou willen laten zien. Best jammer, maar wie weet wat ... 1930 ... te bieden heeft. 

Let's find out!!

Wellicht geheel ten overvloede zij nog aangetekend dat ik deze website van Constructiebedrijf C.H. Hermeling anno april-2017 zocht en zelfs vond.

http://www.chermeling.nl/index.html   (of klik op onderstaande afbeelding)

Constructiebedrijf C.H. Hermeling

Op 2 april heb ik een mailtje naar het mailadres gestuurd, dat op de site van dit bedrijf bekend wordt gemaakt, maar helaas nog geen reactie gekregen. En op 25 mei ('17) ben ik zomaar, op goed geluk, naar dit bedrijf toe gereden en na heftig zoeken -ik heb geen GPS systemen- nog gevonden ook. 

Jammer, want het bedrijf bleek gesloten, dus géén goed geluk! En ja, dit is mijn nieuwe, zoveelste hands, wagentje. Sinds een maandje.Goh, mijn petje diep af voor al degenen, die het tot hier, helemaal onderaan deze lange pagina, hebben gehaald en zelfs mogelijk alles hebben gelezen of minstens door gekeken! 

Ik heb, voorafgaand aan dit lange verhaal, overwogen om het wederom in afzonderlijke delen te publiceren, al deze huwelijksbijlagen. Per jaar of zo. Maar bij nader inzien heb ik toch alles op één pagina samen doen komen, zodat ook alles, al scrollend, bekeken kan worden. Zonder extra handelingen, zoals weer terug naar het hoofdmenu moeten en opnieuw selecteren en aanklikken en dat soort, in verhouding, tijdrovende handelingen. Die al vaak veroorzaken dat mensen afhaken en liever een potje gaan biljarten, gaan tuinieren of wandelen of de tv aanzetten, of iets dergelijks. 

Google informeert ons hier in detail over, als volgt : "Volgens Google wordt een website als langzaam ervaren boven de 1.5 seconde laadtijd, waarbij laadtijd de tijd is vanaf de actie van de gebruiker totdat de pagina helemaal geladen is.".

Mijn geheel persoonlijke mening over deze laadtijd, noch over het geduld van gebruikers, zal ik niet op deze site ten beste geven, het zou mogelijk averechts kunnen werken.

In ieder geval ben ik er weer in geslaagd om alle huwelijksbijlagen naar beneden te laden en dat is toch weer een gewenste en bereikte mijlpaal. 


Op naar het volgende deel en dat gaat over ... daarover informeer ik u met gróót genoegen in het volgende deel Akten Revelaties. 

Best wel weer hartstikke sensationeel, dat kan ik nu al wel beloven en toezeggen.

Althans, zo heb ik dat ervaren.