OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Ik vroeg me zonet, en niet voor het eerst, noch laatst, even en kort af van welke letter ik de delen ga voorzien als ik eenmaal de Z gebruikt heb? Ik heb na dit deel        (11H-1918) nog 18 niet gebruikte letters in het alfabet over, van I tot en met Z, waar ik dus nog 18 vervolgdelen van kan voorzien. Maar als ik per deel slechts één jaar wens te blijven beschrijven, en dat bevalt me eigenlijk prima, heb ik er nog (Dreumelse digitale akten van overlijden beschikbaar tot en met ►) 1960 minus (tot nu toe verwerkt ►) 1918 = 52 nodig. Zelfs als ik, zoals gewoonlijk tot 1917, toch weer twee jaren per verhaal ga verwerken, kom ik letters tekort.

Ik stel me voor dat het dan dubbele letters gaan worden, zoals AA en BB, enz. De tijd zal het leren. Eerst maar eens die nog resterende 18 verhalen produ-, en publiceren en dan zijn we alweer vele maanden verder. Komt tijd, komt raad, ga ik dan maar vanuit.

Overigens heb ik de aanbieder van dit eigen-website-ontwikkelings-programma (Sitebuilder), Strato, ook maar eens gevraagd hoeveel verhalen ik tot nu toe eigenlijk heb gepubliceerd, want 1000 is het maximale aantal voor deze website. Ik kan dat zelf niet meer accuraat tellen, sinds Strato een maand of wat geleden haar programma heeft geupdeet (Ik vind geDOWNdate). Ik schat het totale aantal ergens rond de 400, maar eerder minder dan meer. Strato zal het me eerdaags laten weten.

(Een week geleden informeren ze me als volgt: Het aantal pagina´s wat u op dit moment heeft gemaakt is 356’. Nog 644 te gaan, dus daar zal ik niet lang van wakker liggen.

Voorafgaand aan het gaan samen stellen van dit verhaal, ben ik druk geweest met het eerst samenstellen van de alfabetische tafel van 1918. En valt het me UITERMATE op dat, sinds de nieuwe secretaris Lambermont zijn intrede heeft gedaan, of omdat de wetgeving dienaangaande mogelijk is veranderd, er geen geslacht meer wordt vermeld als er een levenloos kind ter wereld is gekomen. 

Ik ben pas bij akte 14 van de in totaal –weet ik nog niet-, en heb inmiddels twee akten voorbij zien komen waarop wordt gemeld dat levenloze kinderen werden geboren. Op beide akten ontbreekt het geslacht, hetgeen het uiterst gecompliceerd, zoal niet onmogelijk, maakt om het aantal vrouwen (meisjes) en mannen (jongens) accuraat te kunnen weer geven op de samengestelde alfabetische tafel. 

► Hoe deden ze dat op het gemeentehuis toen het jaar 1918 zich compleet had ontrafeld en de secretaris aan het eind van dat registerjaar moest specificeren hoeveel personen van het mannelijk, dan wel het vrouwelijk geslacht, waren gestorven in zijn gemeente. Ik krijg heel sterk de indruk dat levenloos geboren kinderen niet (meer) meegeteld werden, van welke geslacht dan ook. Niet te geloven, als dat waar mocht zijn. Ik kan het niet controleren, aangezien er geen originele tafels aan deze digitale registers toegevoegd werden. Na het samenstellen van de complete alfabetische tafel zijn er deze conclusies:

N.B. Er zijn in totaal drie akten waarop levenloos geboren kinderen, maar alle drie zónder geslacht, worden aangegeven.

N.B.2: In totaal zijn er in 1918 52 overledenen : 24 mannen en 25 vrouwen, exclusief de 3 levenloos geboren kinderen, waar ik het geslacht niet van weet. Ik heb er navraag over gedaan bij het Gelders Archief (13-8-2017). 

(En daar op ook al snel antwoord ontvangen: “Geachte mevrouw Van der Giesen, 

Ik heb voor U nagezocht wat de reden is waarom het geslacht bij levenloze kinderen niet meer werd gemeld en daar is het volgende uitgekomen: 

Het geslacht werd niet weggelaten door een verandering in de wet maar door de ontwikkeling ‘wat niet nadrukkelijk door de wet voor de inhoud van de akte wordt vereist, dient onvermeld te blijven.’ Het geslacht van levenloze kinderen was dus geen nadrukkelijke eis vanuit de wet en werd daarom in de eerste helft van de twintigste eeuw niet genoteerd. Uiteindelijk komt het geslacht van levenloze kinderen wel weer terug in de akten.”) 

En omdat ik ook dit jaar er de voorkeur aan gegeven heb om eerst de alfabetische tafel samen te stellen (hetgeen me niet vaker meer zal overkomen), weet ik nu ook al van het meest schrijnende gebeuren dit complete jaar. Ook in vergelijking met véle vorige jaren. En alhoewel ze ‘pas’ in november 1918 plaats vinden, begin ik er daarom nu maar direct mee. En zal u pas daarnà de complete alfabetische tafel tafel laten zien.

1) Op 4 november 1918 doet Rutgerus Schreeven aangifte van het overlijden van zijn 13-jarige dochter Anna Catharina Jacoba Schreeven. In Dreumel, op 3 november 1918. Haar moeder is Wilhelmina Elisabeth Verdijk.

2) Op 7 november 1918 doet Rutgerus Schreeven aangifte van het overlijden van zijn 2-jarige dochter Catharina Wilhelmina Francisca Schreeven. In Dreumel, op 5 november 1918. Haar moeder is Wilhelmina Elisabeth Verdijk.

3) Ook op 7 november 1918 doet Rutgerus Schreeven aangifte van het overlijden van zijn 7 maanden jonge dochter Wilhelmina Elisabeth Maria Schreeven. In Dreumel, op 6 november 1918. Haar moeder is Wilhelmina Elisabeth Verdijk.

4) Op 7 november 1918 doet Rutgerus Schreeven aangifte van het overlijden van zijn 5-jarige zoon Johannes Franciscus Gerardus Schreeven. In Dreumel, op 8 november 1918. Zijn moeder is Wilhelmina Elisabeth Verdijk. 

Internet maakt duidelijk dat het zeer waarschijnlijk de Spaanse Griep is geweest die deze familie -en vele andere- zo verwoestend in haar greep kreeg, alhoewel onderzoek uit heeft gewezen dat de grootste risicogroep toch personen zijn van 20 tot 40 jaar.  

Op 2 februari 1904 waren Ruthgerus en Wilhelmina Verdijk (zie hierboven (▲) hun geboorteakten), die in Dreumel op 5 december 1901 trouwden, voor het eerst ouders geworden. Anna Catharina Jacoba werd in Dreumel geboren op 2 februari 1904.

Hun geluk was slechts van uiterst korte duur, aangezien Anna Catharina Jacoba Schreeven al overlijdt op 27 februari 1904. 24 dagen na haar geboorte.

Deze geboorteakten (▲) staan in de persoonlijke dossiers van hun ouders.

De op 4-12-1902 geboren   Marcelis Petrus Johannes Schreeven - is OK!

De op 23-06-1905 geboren   Anna Catharina Jacoba Schreeven - overlijdt –zie hogerop- op 3-11-1918.

De op 11-12-1907 geboren   Jacobus Cornelis Hendrikus Schreeven - is OK!

De op 11-09-1909 geboren   Henricus Wilhelmus Bernardus Schreeven - is OK!

De op 27-11-1911 geboren   Jacoba Wilhelmina Maria Schreeven - is OK!

De overige hogerop genoemde kinderen die in 1918 komen te overlijden, werden nà 1912 in Dreumel geboren en dus zijn er helaas geen geboorteakten aanwezig.

Onderstaand nu de samengestelde alfabetische tafel van 1918:

Cornelis Wouter Bouwmans overlijdt te Dreumel op 13 januari 1918. Hij trouwde twee keer. De laatste keer met Anna Wilhelmina Barbara in den Bosch, op 24 november 1902, in Dreumel. Beetje eigenaardig dat Dreumel met die eer ging strijken, want Cornelis is weliswaar in Dreumel geboren, maar Anna Wilhelmina Barbara in den Bosch werd in Nijmegen geboren en vaker wel dan niet werd dan in de geboorteplaats van de vrouw getrouwd.. (Op de trouwakte van dit kersverse echtpaar wordt nog speciaal vermeld dat Cornelis Wouter Bouwmans in … Terneuzen (zie kaartje ▼)  … woont!). 

Zijn eerste huwelijk was dat met Charlotta Philomina Heijman. En omdat de bruid in Hontenisse werd geboren, werd aldaar ook getrouwd, op 25 januari 1884.

En als je in Hontenisse ging trouwen, dan kon je daar wel een lang tijdje voor uittrekken. Ik weet niet waar de plechtig- en feestelijkheden verder nog uit bestonden, maar alleen al voor het bezoek aan het gemeentehuis moest je wel heel wat meer dan een 'stief' kwartiertje uittrekken. Hopelijk had de plaatselijk gemeentelijk secretaris al het een en ander voorbereid, want als je zo lang op het gemeentehuis moest blijven wachten tot hij alle wetenswaardigheden op papier had gezet ...


De nieuwe Dreumelse ‘Ambtenaar ter Secretarie’ heet voluit Henricus Arnoldus Theodorus Lambermont. Ik heb geen idee welke mogelijk ingewikkelde opleidingen je moet ondergaan en volgen om gemeentelijk secretaris te kunnen worden, maar erg langdurig kunnen ze niet geweest zijn, als je al op je 23e secretaris te Dreumel kon zijn. Bovendien moest hij tevens zorg dragen voor de distributie … waarvan eigenlijk?

Hij had nog wel kunnen oefenen in de gemeente waar hij vandaan kwam, Rosmalen.

En zo vielen weer enkele puzzelstukjes op de plekken waar ze thuis horen.

Ik stelde net de vraag wat er eigenlijk te distribueren viel en ben op zoek gegaan naar wat er eigenlijk te distribueren viel. Erg interessante zaken komen naar boven. Deze website doet veel licht schijnen op deze problematiek, iets waar ik nog maar zelden/nooit/veel te weinig bij stil heb gestaan en gezeten. De eerste wereldoorlog !!!! (Quote - Unquote).

http://www.wereldoorlog1418.nl/zeepschaarste/#32 :

  3.1. Grondstoffen worden krap door het voortduren van de Europese strijd.

 Nadat in augustus 1914 in Europa de oorlog was uitgebroken, werd de aanvoer van grondstoffen naar de Noord-Duitse olieperserijen en olieraffinaderijen onmiddellijk ernstig verstoord. Uit de Britse en Franse koloniën kwam helemaal niets meer. 

De Britse blokkade van de Duitse zeehavens bemoeilijkte ook de aanvoer uit andere gebieden zoals Noord- en Zuid-Amerika. Nog in 1913 had Duitsland bijna twee miljoen ton oliezaden en –noten ingevoerd, waaruit meer dan een half miljoen ton olie was geproduceerd. Twee jaren later was de Duitse olieproductie gereduceerd tot minder dan een kwart van de vooroorlogse hoeveelheid. 

Voor de Nederlandse olieverwerkende industrie – waaronder de zeepfabrieken - had dit vooreerst nog geen negatieve gevolgen. De grondstoffen die decennia lang naar Duitsland waren gegaan werden nu naar Engeland gebracht. De daar aanwezig pers- en raffinagecapaciteit bleek al snel veel te klein voor die grote hoeveelheden oliezaden en -noten. Het gevolg was een sterke prijsdaling van deze goederen. 

Ondanks die lage prijzen bleek Engeland maar al te graag bereid zijn overschotten te exporteren naar bevriende en neutrale landen. De Nederlandse perscapaciteit werd uitgebreid, waarna de olieverwerkende industrie dankzij de Britse overschotten ruimschoots het wegvallen van de aanvoer uit Duitsland wist op te vangen.

 

Toen in het voorjaar van 1918 ook lijnolie krap werd, dreigde de productie van zachte zeep in gevaar te komen. De regering besloot toen om afvalvetzuren van de margarine-industrie beschikbaar te stellen voor de fabricage van zachte zeep. Hierbij doken echter twee problemen op. 

Het eerste probleem was van politieke aard. Deze afvalvetzuren waren grotendeels ingevoerd uit Engeland en niet bedoeld om te verwerken tot zeep. Daarvoor was speciale toestemming nodig van de Britten, die pas na moeilijke onderhandelingen werd verkregen, waaraan de glycerine-kwestie niet vreemd zal zijn geweest.
Het andere probleem was technisch van aard. De afvalvetzuren moesten een voorbewerking ondergaan om ze geschikt te maken voor de fabricage van zeep. Lang niet alle zeepfabrieken hadden de kennis en apparatuur om die noodzakelijke bewerking uit te voeren. 
De regering moest er aan te pas komen om enkele grote zeepfabrieken, die wel over de juiste technologie beschikten, zover te krijgen dat ze deze bewerking ook voor hun concurrenten gingen uitvoeren. Schoorvoetend en pas nadat een flinke vergoeding was afgesproken gingen de grote zeepfabrieken akkoord. 
Er waren niet alleen problemen met de beschikbaarheid van oliën en vetten, ook aan de noodzakelijke chemicaliën voor de verzeping, konden de zeepfabrieken steeds moeilijker komen. Van tijd tot tijd stagneerde de aanvoer van natronloog en soda, waardoor ook de productie van zeep stagneerde. 
In de eerste helft van 1918 was er door het uitblijven van aanvoer uit het buitenland een tekort ontstaan aan kaliloog. Hierdoor kon er enige tijd geen zachte zeep geproduceerd worden. Chemici ontwikkelden een alternatief proces op basis van potas (chem.: kaliumcarbonaat). Pas nadat binnenlandse fabrikanten van geraffineerde potas hun productie hadden opgevoerd, konden onze zeepfabrieken de fabricage van zachte zeep hervatten.  

 

3.2. De distributiewet 1916 (Red.: ik ga niet alle tekst hier herhalen, maar deze website is uiterst interessant … nog een paar regels):  

Kort na het van kracht worden van de distributiewet werden veel levensmiddelen zoals brood, vlees en melk gerantsoeneerd en gingen op de bon. Voor zeep dacht de regering aanvankelijk nog met andere maatregelen de dreigende krapte de baas te kunnen.  
Een van de eerste maatregelen was het voorschrijven van een minimum vetzuurgehalte van 39% om de burger te vrijwaren van inferieure kwaliteit van schipperende zeepfabrikanten die met dezelfde hoeveelheid grondstoffen dachten meer zeep te kunnen produceren. 
Deze zeep werd regeringszeep genoemd. Soortgelijke standaardisaties paste de regering ook toe bij verschillende levensmiddelen. Regeringsbrood en eenheidsworst waren de instrumenten om schaars graan en vlees zo eerlijk mogelijk over alle burgers te verdelen. 

Enz. Enz. Enz. Enz. Enz. Enz. 

Dat, en véle andere zaken, waren er dus te distribueren. 

Doe je best, meneer Henricus Arnoldus Theodorus Lambermont, 23 jaar!

Ik heb net –helemaal bovenaan in de beginregels- de reactie weer gegeven die ik ontving van het Gelders Archief op mijn vraag waarom er geen geslacht meer werd vermeld op akten van overlijden van levenloze kinderen en waarom ook ineens wordt nagelaten om de vader als vader te duiden en geen relatie meer te noteren van de aangever (de vader) en het levenloze kind. In het kort komt die reactie erop neer dat alles wat niet persé op een akte vermeld hoeft te worden, achterwege gelaten kan/moet/mag worden. Ik heb daar maar één woord voor … BELACHELIJK !! Oh ja, en dit ook nog … ONGEHOORD. Oh ja, en dit ook nog … ONGELOFELIJK!

Dit is de akte van overlijden van een kind van Lambertus Lamers en Johanna Catharina van Leur. Dit kind wordt in Dreumel geboren op 5 maart 1918. Levenloos. Het geslacht van het kind wordt niet meer op de akte vermeld. Maar, levenloos of niet, de relatie met vader en moeder is onlosmakelijk en blijft voor altijd bestaan. Of die nu op de akte wordt geschreven of niet.

Adriana van Heesakker overlijdt in Tiel, op 12 februari 1918.

En het duurt tot -22 dagen later- 6 maart 1918, voor haar overlijden wordt beschreven in het register van overlijden van Dreumel.

Was iemand de weg compleet kwijt geraakt ??

Op deze overlijdensakte, waaruit blijkt dat te Dreumel op 25 maart 1918 Gerardus Antonius Vink is overleden, is de tweede getuige Aaldert van den Bos, die, zo wordt geschreven, wethouder is. Toch eens nagaan of daar iets meer over te vinden is. En dat blijkt …

Burgemeester Gerrit van Eijseren is lang ziek geweest. Bijna een jaar, als we het krantenbericht links kunnen geloven. Ik heb nog lang gezocht, maar kan geen details boven water krijgen over wat de burgemeester mankeerde. Wellicht nog wat langer zoeken. 

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eijseren” 1918 gaan, is er geen enkel resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eijseren” 1917 gaan, is er geen enkel resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eijseren” 1916 gaan, is er geen enkel resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eijseren” 1915 gaan, is er geen enkel resultaat. 

Dat kàn toch niet kloppen, of vergis ik me nou schromelijk. Gerrit van Eijseren is vanaf 1879 tot nota bene 1921 burgemeester van Dreumel geweest. Ik zal eens zoeken op “Dreumel and Eyseren”. 

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eyseren” 1918 gaan, is er geen enkel resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eyseren” 1917 gaan, is er geen enkel resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eyseren” 1916 gaan, is er één enkel resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eyseren” 1915 gaan, is er één resultaat.

Ik doe nog een aantal pogingen nà 1918:

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eijseren” 1919 gaan, is er één resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eijseren” 1920 gaan, is er geen enkel resultaat.

Als ik zoek in de kranten op Delpher.nl naar berichten die over “Dreumel and Eijseren” 1921 gaan, is er één zeer karig resultaat.

Gerrit van Eijseren overlijdt te Dreumel op 10 december 1922.

Burgemeester Gerrit van Eijseren werd, samen met zijn tweede vrouw, Antoinetta Elisabeth de Boer, begraven op de begraafplaats in Heerewaarden. Zijn eerste vrouw, Anna Petronella de Waal, ligt begraven op het protestantse kerkhof in Dreumel.

Op 27 maart 1918 komt een levenloos kind ter wereld van vader Johannes van Oort en moeder Maria Catharina van Nuenen. Wederom nog steeds uitzonderlijk dat er geen relatie meer wordt aangegeven tussen het geboren kind en de vader. Maar op deze akte wel weer eens een nieuw beroep, dat ik nog niet op deze manier eerder was tegen gekomen. Vader van Oort is Postwagendienstondernemer. Mocht u ooit nog eens verlegen zitten om een prachtig scrabble-woord …Bronnen: http://docplayer.nl/44593753-Openbaar-vervoer-in-en-rond-eemnes-door-de-eeuwen-heen-deel-i-tot-ca.html

 

https://www.geheugenvandrenthe.nl/wagendiensten

 

http://www.familieinbeeld.nl/2015/01/4-vervoer-van-toen-de-koets.html

 

http://www.chrisvankeulen.nl/tijdsbalk.htm

 

http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=SFA03%3ASFA022813140

 

Ook voor onderstaande afbeeldingen.

▲ Tijdschrift Het Leven : Op nieuwjaarsdag 1911 werden in totaal 200.000 exemplaren van Het Leven in Amsterdam uitgedeeld met postwagens als reclame.      Nederland, 1911.

Al een paar keer eerder ‘klaagde’ ik er over dat de relatie tussen de vader als aangever en een levenloos geboren kind blijkbaar niet meer op de akte vermeldt hoeft te worden. Nu voor het eerst zie ik dat zelfs als het om een ‘gewone’ akte van overlijden gaat, dat wil zeggen de overledene is levend ter wereld gekomen en heeft, in dit geval, 3 maanden geleefd, dat de relatie met de overledene niet meer wordt aangegeven. Ik ga er vanuit dat Johannes van Doornik inderdaad de vader is van Jan Hendrik van Doornik, die in Dreumel op 25 april 1918 overlijdt. Maar het kan evengoed een neef of oom zijn, dat weet ik dus nu niet meer zeker.

Hoeveel moeite kost het om die relatie toe te voegen? … “Vader van de overledene”… 4 woorden!! Besparing op het verkeerde!!

Gelukkig … op de akte hier direct bíven was/is sprake van een ambtelijk dwalinkje. De secretaris is simpelweg vergeten om de relatie erbij te schrijven. Gelukkig is dat weer hersteld op de onderstaande akte van overlijden. Wilhelmus Suikers overlijdt te Dreumel, op 19 mei 1918.

Ere wie ere toekomt. Burgemeester Gerrit van Eijseren is blijkbaar weer voldoende hersteld om af en toe weer een akte zelf te beschrijven en zelfs te ondertekenen. De nagel van zijn pink, waarvan gezegd wordt dat hij die eerst in de inkt doopte, alvorens hij in staat was om die dikke streep onder zijn handtekening te zetten, heeft er ook bepaald niet onder geleden. Welkom terug, meneer de burgemeester!!

Lambertus Lamers en Johanna Catharina van Leur zijn de ouders van dit levenloos geboren kind, dat in Dreumel ter wereld komt op 5 maart 1918.

 Lambertus Lamers en Johanna Catharina van Leur zijn ook de ouders van Antonia Lamers, die in Dreumel overlijdt op 2 juli 1918.

De overledene is 1 jaar jong.

Lambertus Lamers en Johanna Catharina van Leur zijn óók de ouders van Johanna Catharina Lamers, die in Dreumel overlijdt op 18 juli 1918.

De overledene is 5 jaar jong.

Drama’s … grote drama’s.


Bron foto: www.Tremele.nl
Jaren '30: Bart (Gijsbertus) van Leur en Koos (Jacoba) van Woezik en hun gezin. 

Wilhelmina Jacoba van Leur staat of zit niet op deze foto. Zij overleed al in Dreumel op 27 juli 1918. ().

En Gijsbertus van Leur staat ook niet op deze foto, omdat hij al op 2 augustus 1918 overlijdt.


Bron foto: www.tremele.nlNicolaas Veld & Anna Maria van Sommeren en hun gezin : Peter Veld was er niet bij. Hij overlijdt op 2-jarige leeftijd, in Dreumel, op 13 augustus 1918. Vader Nicolaas Veld is dan 63 … ongeveer net als op de foto?

 

 

Bron foto: www.tremele.nlGerardus van den Berg & Jacoba Cornelia van der Eijk en hun gezin.

Josephina van der Berg was er niet bij. Zij overlijdt in Dreumel op 6 november 1918.
Bron foto: De ooit door Inkie Goijer prachtig samengestelde website over de Goijer families. Nu niet meer beschikbaar. Inkie wel, maar de website niet meer.◄ Johan Arend Goijer, zoon van Johan Arend Gooijer (▲) en Janna Hosanna Verhoeff, overlijdt in Nijmegen, 17 jaren jong, op 2 november 1918.

 

Tien dagen na zijn overlijden wordt zijn akte van overlijden in Dreumel opgesteld, na het uittreksel uit Nijmeegse dodenregister te hebben ontvangen. ▼

Op 2 november 1918 overlijdt Wilhelmus Johannes van Oorschot te … Oud Vroenhoven. Bepaald niet naast de Dreumelse deur.


Oud-Vroenhoven is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Limburg ten westen van Maastricht. De gemeente ontstond bij de splitsing van België en Nederland in 1839, waarbij ook de gemeente Vroenhoven werd gesplitst. In het Nederlandse deel van Limburg ontstond zo de gemeente Oud-Vroenhoven. De gemeente bestond uit Nekum, Wolder en Caberg. Oud-Vroenhoven werd in 1920 bij de gemeente Maastricht gevoegd.

Ik heb eerst gezocht in de registers van Maastricht. Het dodenregister van Maastricht in 1918 (). Als je berekent (laat berekenen https://www.rekenkeizer.nl/datum-en-tijd/hoeveel-aantal-werkdagen-tussen-2-datums-data-berekenen?skipcache=rsform5998405c85396 hoeveel werkdagen er in dat jaar zaten (5 werkdagen per week) dan kom je uit op 261 werkdagen. Er werden in Maastricht dat jaar 1003 akten van overlijden opgesteld. Dat zijn er bijna 4 per dag.

Bij 6 werkdagen, inclusief de zaterdagen, zijn er in totaal 313 werkdagen ter beschikking iets meer dan 3 akten per dag. Op de dag dat Hermanus Theodorus van Oorschot overleed, 6-11-1918, werden in Maastricht 6 akten van overlijden verwerkt.

Het lijkt alsof daar slechts één persoon àlle akten in z’n eentje zit te beschrijven. Ze zijn opvolgend, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam, waar in een apart register de even aktenummers worden vermeld en in een tweede alle oneven aktenummers. Zodoende konden daar twee ambtenaren tegelijk akten verwerken.

Uit die dubbele steekproef die ik heb gedaan zou nog wel kunnen blijken dat ze in het Maastrichtse gemeentehuis een tweede ambtenaar in dienst hadden, die alléén huwelijksakten verzorgde en mogelijk nog een derde, die verantwoordelijk was voor alleen geboorteakten. Zó verdeel je de taken ook goed uiteraard.

Ondertussen heb ik de akte van overlijden van Wilhelmus Johannes van Oorschot, opgesteld in Oud Vroenhoven, nog niet in de Maastrichtse akten kunnen vinden.

Maar …. effe langer zoeken en toch maar kijken in de akten van Oudvroenhoven ... en dan ...


Bron foto: www.tremele.nl

 
Geweldig dat er, naarmate we dichter het heden benaderen, er meer foto’s zijn van personen waar in de akten over geschreven wordt. Dank, Tremele !!


In dit geval over Piet Salet, die getuigt op onderstaande akte van overlijden (▼) van Udo Kuijpers. Hij, Udo, overlijdt te Dreumel, op 1 december 1918.

 Het beroep van van Piet Salet is rivierventer en hij is getrouwd met Anna Luijpen.


◄ Het gezin van Piet Salet en Anna Luijpen.

Hieronder de akte van overlijden die behoort bij de hierboven staande tekst. Het illustreert maar weer eens de mate van kruisbestuiving, waar ik me elke keer weer over verbaas, tussen per ongeluk tegelijkertijd op het gemeentehuis aanwezige personen. Op onderstaande akte komt Antoon Kuijpers het overlijden aangeven van zijn 47-jarige broer Udo Kuijpers en is rivierventer Piet Salet tweede getuige.

En op de direct daarna volgende akte, ook op 2 december uitgeschreven, komt Piet Salet, nu als éérste getuige en aangever, het overlijden melden van zijn 40-jarige zuster Maria, die in Dreumel op 2 december 1918 is overleden. En wie is tweede getuige ? Inderdaad, de eerste getuige en aangever op de vorige akte. “Ach ja”, zullen ze gedacht hebben, “ik ben er nou toch”. Maar dat je, gekweld door verdriet, daar toch de tijd voor neemt … Eeh, vraag ... kreeg een getuige betaalt om te getuigen?

En ja hoor, ons aller Gerrit van Eijseren is weer zeer uitdrukkelijk van de partij om het registerjaar 1918 af te sluiten. We zullen nooit weten of deze registers nu wel of niet correct afgesloten werden met een alfabetische tafel, want die is niet bij deze digitale weergaven toegevoegd. Dus, en ik heb u dat direct al aan het begin van dit verhaal laten zien, moet je het maar zelf doen. Het registerblad waarop van Eijseren het register afsluit met –vanzelfsprekend- zijn extravagante handtekening, wordt direct gevolgd door dit zelf –door de persoon die scande- verzonnen blad (▼) om aan te kondigen dat het register van 1919 staat te beginnen. Heel attent!

Goh, ik ben best lang bezig geweest met dit jaar. Vooral omdat ik vrij lang gezocht heb naar passende berichten in de ongelofelijke hoeveelheid digitale kranten (en boeken en tijdschriften) die beschikbaar zijn op de website van Delpher.nl. Het niet onaanzienlijke nadeel van die grote hoeveelheid is overigens dan wel, dat je ook heel veel resultaten te zien krijgt, die je toch 1-op-1 moet doorzoeken om -wellicht- te vinden wat je zoekt.

En niet minder onaanzienlijk nadeeltje zou ook nog kunnen zijn dat je niet altijd wilt dat de gevonden resultaten met een gele kleur gemarkeerd worden in de resultaten.

Staat het gevonden resultaat per ongeluk, en dat is best vaak, niet op de allereerste pagina van de digitale krant, zoals die in eerste instantie gepresenteerd wordt door Delpher, maar op een tweede of verdere pagina ... en je wilt dàn alsnog van die gele markering af, dan moet je terug naar de eerst aangeboden pagina, want alleen dààr kun je die gele markering aan of uit zetten. Vervolgens moet je weer naar de pagina waar je het relevante bericht hebt getraceerd, maar dat moet je op die desbetreffende pagina dan wel weer eerst zoeken, juist omdat die gele markering nu dus ontbreekt. Tja, wat een dillema's allemaal ...

Tot mijn niet geringe verbazing is het wederom tegen lunchtijd en trek ik me even terug van deze computer ... ga enige boodschappen doen bij de zojuist geopende Jumbo ... breng een kort bezoekje aan het protestantse kerkhof (maak wat close up foto's van de kastanjebladeren. Ik heb een vermoeden dat deze boom onderhevig zou kunnen zijn aan een kastanjeboom-ziekte en probeer her en der bevestiging, dan wel het liefst ontkenning, daarvan te zoeken) ... en zal de rest deze zondagmiddag en -avond grotendeels spenderen aan het controleren en zo nodig aanpassen van bovenstaand verhaal. 

Tot het zo ver is om het de wereld in te publiceren.  

Tremele, nogmaals veel dank voor de prachtige foto's van een aantal  in dit verhaal voorkomende personen.

Mocht, geheel toevallig, een wel-en-niet-zieke-bomen-expert dit bericht lezen, dan onderstaand alvast een voorbeeld van een blad van de kastanjeboom op het prot.kerkhof in Dreumel, zoals ik dat op 20-08-2017 heb gefotografeerd. 

Mail me gerust als u dan nodig acht. Overigens, ook graag als u als deskundige meent dat er niets aan de hand is en dat het heel normaal is dat kastanjebomen al medio augustus al hun bladeren kwijt raken. Dan slaap ik toch weer iets rustiger! Dank.

(Was ..) Onderdeel van ...20 augustus 2017.