OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Ik heb me dat niet voor de eerste, en zeker niet voor de laatste, keer al zó relatief vaak afgevraagd … Hoe is het toch mogelijk, puur toeval gemakshalve even uitsluitend, dat bevallingen onder familieleden –vaker dan je zou verwachten- zó dicht bij elkaar blijken plaats te kunnen vinden.

Ik ben nog niet eens goed op stoom met de Dreumelse geboorteakten van 1911 en dan tref ik hier alweer zo een ‘toevallige samenloop van biologische processen’ aan … of hoe moet ik het benoemen? Dit zijn de betrokkenen …

Natuurlijk zijn de beide ouderparen op de hoogte van elkaars zwangerschappen en hebben, dat kan nauwelijks anders, overleg met elkaar gehad hoe ze hun dochters, mochten het dochters worden, zouden noemen. En ook wie Maria als eerste en als tweede voornaam zou mogen gebruiken.

Anna Maria was het 7e kind (in Dreumel geboren) van Jan van Zon & Joanna Cornelia van Lent.

   

Maria Anna was het 4e kind  (in Dreumel geboren) van Theodorus van Zon & Petronella Maria van Sommeren.

Waren bovenstaande akten en naamgevingen nog niet zo geheel uitzonderlijk, dan is het de volgende akte toch wel. Bijzonder en triest. Eigenlijk bijzonder triest.

In allereerste instantie was me slechts op gevallen dat één van de getuigen –Josephus Houtermans- me al bekend voor kwam. Geen wonder, want op de vórige akte …

is het kersverse vader Theodorus Josephus Houtermans, schipper van beroep, die zich meldt op het Dreumelse gemeentehuis, omdat hij toevallig hier lag afgemeerd. Zo kon het gebeuren dat Adriana Catharina Houtermans in Dreumel werd geboren, en deze gebeurtenis zou zomaar de aller-enigste keer geweest kunnen zijn dat ze ooit in Dreumel was en sinds is geweest. Ravenstein, waar deze familie eigenlijk haar thuishaven heeft, dat overigens vanaf 2003 op is gegaan in de gemeente Oss in Noord Brabant, heeft helaas nog geen digitale geboorteakten die verder gaan dan 1902. Dus kan ik ook niet nagaan of er wellicht ook nog een Ravensteinse geboorteakte voor Adriana Catharina werd opgesteld, naar aanleiding van een eventueel naar Ravenstein opgestuurd uittreksel uit het geboorteregister van Dreumel.

Maar de vader van Adriana Catharina Houtermans is niet alleen aangever van z’n eigen dochter, maar op de geboorteakte van Frederika Geertruida Udo nota bene ook nog getuige. De kans is groot dat hij, eenmaal op het Dreumelse gemeentehuis voor zijn eigen aangifte, ad hoc werd verzocht te getuigen omdat hij daar immers toch al was op 9 april 1911.

    

Op de geboorteakte van Frederika wordt de aangifte verricht door Gerrit Udo, die, blijkens de akte, bij de bevalling tegenwoordig is geweest wegens ziekte van de vader van de boreling, Willem Udo (Gerrit Udo is de vader van Willem). Welke ziekte Willem onder leden had is en wordt niet duidelijk, maar wel dat … 

… Willem Udo, 25 dagen na de geboorte van zijn dochter Frederika Catharina, overlijdt, op 24 april 1911. Op pas 44-jarige leeftijd. Wederom is voor altijd onduidelijk waar hij aan overleden is, maar het is een relatief langdurige ziekte geweest, als hij al ziek was toen zijn dochter werd geboren. Dus … opmerkelijk en bijzonder triest.

Het moge glashelder zijn, telkens weer, dat ik niet specifiek zit te zoeken naar akten waar een verhaal aan vast geknoopt kan worden. Het is net toevallig woensdagavond en ik heb zojuist een één-persoons avondmaaltijdje op en na het routinematige sjekkie buiten, en deze buitengewoon snel opgerookt te hebben in de neerplenzende regen, ben ik weer voor m’n computer gaan zitten, vergezeld door een hete net gezette bak koffie. En ga weer verder met Dreumelse geboorteakten registreren. Waar was ik gisteren ook alweer gebleven, dus nu met de daarop volgende verder.  Deze:

Theodora Verhoeven wordt op 6 juni 1911 geboren als dochter van Francis Verhoeven en Johanna Catharina Peters. Een doodnormale doorsnee geboorteakte. Maar één van de kenmerken die ik verwerk in mijn registratie, naast namen en beroepen en geboortedata, zijn de leeftijden van de ouders die een kind (of heel soms kinderen) hebben gekregen.

En dan kun en wil je er niet omheen dat de leeftijd van Francis Verhoeven uitermate ver buiten de kaders valt waarbinnen de leeftijden van alle vaders toch wel meestal vallen. Uitschieters daar gelaten, zijn de meeste op het gemeentehuis verschijnende vaders tussen de 25 en 35/40. Van de moeders kan zo een schatting jammer genoeg niet eens gemaakt worden, want hun leeftijden doen er blijkbaar niet toe en worden derhalve dan ook nergens of ooit vermeld op geboorteakten.

Maar de 71 jaar, die wordt opgegeven als de leeftijd van Francis Verhoeven, dat is zeer uitzonderlijk en het zou me geenszins verbazen als het de oudste vader ooit is, die nog een kind komt aangeven als zijnde het zijne. Gelukkig is één van de voordelen van een eigen registratie dat ik dat zonder mankeren ogenblikkelijk kan vast stellen en daaruit blijkt dat Francis Verhoeven niet de eerste, maar een zeer prijzenswaardige tweede plaats in neemt in het illustere, en zeer korte, rijtje hoog bejaarde pas geworden vaders.  Dit resultaat komt voort uit alle Dreumelse geboorteakten vanaf 1811 tot en met de datum van de geboorteakte van Theodora Verhoeven.

      

De àlleroudste vader die een in Dreumel geboren kind –van hemzelf- kwam aangeven was Dirk Sanderse Sas, op 10 juli 1830. Hij was toen 76 jaar oud.

Dirk Sanderse Sas trouwt met Maria van den Hurk op 20 november 1813. Francis is dan 76 - (1830-1813) = 59 jaar oud. Op de –nog in het Frans opgestelde- trouwakte wordt vermeld dat Maria van den Hurk dan ‘vingt un’ jaar oud is, dus 21. Leeftijdverschil maar liefst 38 jaar.  Dochter Dorothea heeft haar vader niet lang mee mogen maken, noch omgekeerd, want haar vader overlijdt in 1834 (23/4), waarna Maria van den Hurk in 1835 (27/2) alweer hertrouwt met Johannes Stensen.
Francis Verhoeven was in eerste instantie –en vanaf 24 augustus 1871 al- getrouwd met Theodora van de Geijn, die helaas overlijdt op 23-11-1895.

Francis heeft heel wat jaartjes gewacht om te hertrouwen, maar doet zulks toch en wel op 21 september 1910, met Wilhelmina Johanna Catharina Peters. Wier leeftijd op deze trouwakte wordt opgegeven als zijnde 34!

Leeftijdsverschil tussen Francis en zijn, nu tweede, vrouw is maar liefst 36 hele jaren.

Het was geen gedwongen huwelijk, want Theodora wordt ‘pas’ op 6 juni van 1911 geboren. Alhoewel …

259 dagen is het verschil tussen trouwen en de geboorte van Theodora.  De meest recente wetenschappelijk vast gestelde gemiddelde zwangerschap schijnt 268 dagen te duren.

Dus … kantje boord zou je nog heel even kunnen denken.

           

Het laatst uit zijn huwelijk met Theodora van de Geijn voortgekomen kind was Hendrikus Simon, die op 25 april 1888 werd geboren.  Dat is 8441 dagen of 23,12 jaar eerder dan dat Theodora, dochter van Wilhelmina Johanna Catharina Peters en Francis Verhoeven werd geboren.

En datzelfde verschil (8441 dagen of 23,12 jaar ) markeert tegelijkertijd de geboorte van Elisabeth, het ‘andere’ deel van de tweeling van Wilhelmina Johanna Catharina Peters en de 71-jarige Francis Verhoeven. Elisabeth wordt om half één geboren en Theodora om elf uur, slechts 1,5 uur eerder dan haar zusje.

Een doorn in m´n oog. Dat blijft het telkens als ik iets wil zoeken en vinden en ik kom niet verder dan alleen maar lang moeten zoeken. Zo overkwam me nadat ik onderstaande akte had geregistreerd :

Onze gemeentelijk geneesheer, Hendrikus Johannes Lubberman, laat wederom van zich horen, als hij de geboorte van een kind komt aangeven, bij de bevalling waarvan hij tegenwoordig is geweest. Het is een jongetje, hij wordt Mathias genoemd en de enige ouder die hij, het pasgeboren kind, rijk is, is zijn moeder, Gertrude Schott. Het moge overduidelijk zijn dat Gertrude niet getrouwd is en het is vanuit dit onbevredigende gebrek aan informatie dat ik een zoektocht startte naar het moment waarop zij a) haar zoon zou erkennen èn b) het moment waarop Gertrude in het huwelijk zou treden en zij en zoon Mathias Schott een respectievelijke extra en andere achternaam zou verkrijgen.

Ik kan er een tergend lang verhaal van maken, maar uiteindelijk moet ik ruiterlijk erkennen dat ik geen snipper informatie méér heb kunnen traceren van deze beide personen. Niet van Mathias, noch van Gertrude, die ook nog verkeerd Geertruida wordt genoemd op het WieWasWie forum, dat het onvergetelijke Genlias ooit verving.

1911 was en is geen magisch jaar, zelfs best ver van dat. Maar toch vind ik het nogal speciaal dat er dit jaar zomaar wéér twee paar tweelingen wordt geboren. De onderstaande akten spreken en lezen voor zich zelf. Een 32-jarige vader en een meer dan twee keer zo oude … 71-jarige !

 

Het viel direct op. Daar waar ik tàlloze Maria’s, Johanna’s, Theodora’s, Geertruida’s, Wilhelmina's, Anna's, Gijsbertussen, Gerardussen, Johannesen, Antoniussen, Gradussen, Francissen, Theodorussen en Nicolazen voorbij zie komen op al die akten, was deze voornaam een verfrissende en opmonterende unieke. Nog nooit eerder gezien. 

De Boekelse familie van Kessel is waarschijnlijk op familiebezoek in Dreumel. Ze komen en wonen in Boekel, en dat is slechts op een luttele 55 kilometers afstand. Mevrouw Helena Catharina van Kessel-van Elk, moet hoogzwanger geweest zijn, want op 13 oktober 1911 bevalt ze te Dreumel van een zoon, die zij en haar man Bernardus Antonius noemen. 

Daar waar je heel vaak ziet en leest dat ouders hun kinderen, al naar gelang het geslacht, naar (voor-)vader of (voor-)moeder vernoemen, gebeurt dat bij deze familie juist niet. Terwijl dat met deze voornaam van de vader juist een uitstekende optie zou hebben kunnen zijn om die naam de eer toe te zwaaien die het toekomt. 

Vader van Kessel heet Laverijns van Kessel. Pràchtig! 


Het heeft me wederom verbaasd dat er toch weer zaken in 1911 opdoken, die me noopten om er iets over te willen schrijven.  Het zijn toch net weer anders dan anders gebeurtenissen, die ik graag weer met u heb gedeeld. 

Wie weet hoeveel nabestaanden er van opkijken als ze een verhaaltje lezen over hun verre voorvaderen en -moederen, waarvan ze het bestaan nog niet wisten. Ik zou het eigenlijk best wel eens aardig vinden als die nabestaanden, bij gelegenheid, me daarvan eens op de hoogte zouden willen stellen. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar en wie weet zijn er nog toevoegingen die gepleegd zouden kunnen -of zelfs moeten- worden. 

We zijn inmiddels ook al enige tijd aangeland in de tijdspanne waarin foto's niet meer zo zeldzaam waren als weleer en ik zou me gelukkig prijzen als ik foto's toe zou kunnen voegen bij de verhalen over de personen waar ik over schrijf. Mocht u die met me willen delen en er geen bezwaar tegen hebben dat ik ze publiceer, dan zijn ze zeer van harte welkom. 

Mijn emailadres is karibuni@tele2.nl. Mail me en ik kom de foto's heel even van u lenen. Lang genoeg om ze in te scannen. Dezelfde dag heeft u ze weer terug. 

En dan vervolgens ... het registreren van het -vooralsnog- laatste jaar (1912) waarvan Dreumelse geboorteakten nog digitaal beschikbaar zijn. 

Ik heb ook maar weer eens besloten om een kopietje te maken van alles wat ik tot nu toe aan data heb verzameld, gerelateerd aan al die akten die ik inmiddels heb geregistreerd. Het zou een best wel groot drama zijn als er plots iets digitaals ernstig mis zou gaan en die data zou plots voorgoed niet meer toegankelijk zijn. Dus kocht ik al enige tijd geleden een zoveelste externe Hard disk (4 TB) en daar ben ik nu de verzamelde data, vanaf een andere Hard Disk, naar aan het kopiëren. Kun je eens zien wat je zoal hebt verzameld in de loop der afgelopen jaren tot en met heden: