OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zo ongelofelijk bijzonder is het nou ook weer niet, dus u zult er zeker niet door uit uw stoel vallen, mocht u daar al gebruik van maken. Maar net opvallend genoeg om er toch dit verhaaltje over te schrijven. Ik hoor en lees het herhaaldelijk. Over de vader en moeder van een pasgeboren kind dat ze dat -vader en moeder- tot voor relatief kort voor de bevalling nog helemaal niet waren. 

Het zou me ook gans niet eens opgevallen zijn als ik per ongeluk niet het dossier van de ouders had bezocht om daar de meest recente pas geborene aan toe te voegen.  In dit geval de geboorte van hun allereerste kind. De vader en aangever is Wilhelmus Gerardus Jacobus Meijer, die op het gemeentehuis komt melden dat Johanna Cornelia Vink het leven heeft geschonken aan hun eerstgeborene. Te Dreumel op 16 juni 1907 en die ze graag Gerardus Johannes Jacobus wensen te noemen.En aangezien ik er al jarenlang een vaste gewoonte van heb gemaakt om niet alleen een digitale geboorteakte onder te brengen in het spiksplinternieuwe persoonlijk dossier van de pasgeborene, maar een eerste en tweede kopietje ook op te bergen in de twee persoonlijke dossiers van beider ouders, zag ik zowaar de huwelijksakte van deze ouders. Die nog niet zo heel lang voor hun huwelijk gezamenlijk naar het gemeentehuis waren getogen om aldaar hun huwelijk af te kondigen.

De eerste stap om gehuwd te raken, was het aangeven van het voornemen om te gaan trouwen. Helaas gaan de digitale huwelijksaangiften van Dreumel niet verder dan 1902, zodat ik u die jammer genoeg niet laten zien. 

Niet al te lang nadien, herhaalt het echtpaar in spé de reis op en neer naar het gemeentehuis, deze keer om hun huwelijk af te kondigen. Klinkt alsof de zaak af-geblazen wordt, maar nee hoor, het is slechts een volgende stap die zal leiden tot het uiteindelijke huwelijk. Het directe gevolg van een afkondiging is dat daarvan een papieren afschrift, zelfs twee, openbaar worden opgehangen, zowel in de geboorteplaats van de toekomstige bruid (in onderhavig geval Dreumel) als ook in die van de bruidegom (Leeuwen). Een ieder die zich, na lezing van de opgehangen documenten, geroepen voelde om het niet eens te kunnen zijn met de nabije huwelijksvoltrekking, mocht dan zulks kenbaar maken. Wie er vervolgens over oordeelt of gemaakte bezwaren steekhoudend genoeg zijn om het huwelijks af te blazen, is mij niet bekend.

Niet alleen na de éérste huwelijksafkondiging mag er bezwaard worden, maar er volgt, één week later, nóg een afkondiging. Het echtpaar heeft nu al drie keer het gemeentehuis bezocht, aangezien de huwelijksaangifte slechts een éénmalig bezoek vereist. Dol gelukkig is het echtpaar als eenmaal vast gesteld kan worden dan niemand heeft geklaagd over hun voor genomen huwelijk. 

Op navolgende wijze worden de twee opvolgende huwelijksafkondigingen in de gemeentelijke registers van Dreumel vermeld:

Hetgeen geenszins wil zeggen dat ze nu op welke lauweren dan ook mogen gaan rusten. Immers, het grote avontuur, nà het huwelijk nog veel omvangrijker dan voorafgaand aan het huwelijk, moet immers nog beginnen. Maar ook al juist voorafgaand aan, en tijdens, de drie eerdere bezoeken aan het gemeentehuis, hebben ze 'stad en land', eigenlijk gemeente en omstreken, moeten bewandelen om aan de noodzakelijke documenten te geraken, die een gedegen gemeentesecretaris eist te ontvangen van juist de twee personen, die de rest van hun levens met elkaar door wensen te brengen. Een zeker geen geringe opgave en dus moeten op z'n minst al die documenten verzameld worden en getuigen van de juiste intenties van alle betrokkenen.  Zoals daar zijn:

Huwelijksbijlage 1 : Een uittreksel uit het Wamelse geboorteregister dat getuigt van de datum waarop, en de plaats waarin, de toekomstige bruidegom werd geboren en wie zijn ouders zijn.

Huwelijksbijlage 2 : Informeert de gemeentelijk secretaris erover dat de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad, op welke data en waar, en dat er niemand is geweest die daar bezwaar tegen heeft gemaakt. Dat wordt dan 'zonder stuiting' genoemd. 

Huwelijskbijlage 3 : Dit document meldt dat de aanstaande bruidegom weliswaar heeft voldaan aan de verplichtingen jegens de Nationale Militie (veel later heet dat de militaire dienstplicht), maar dat hij niet werd opgeroepen voor actieve dienst en dus vrij is om te kunnen trouwen.

Huwelijksbijlage 4 : Op dit document verklaren de ouders van de bruidegom dat ze ermee akkoord gaan dat hun zoon een huwelijk aan gaat. Ze hebben dit verklaard tegenover een notaris, die dit document heeft opgesteld.

Huwelijksbijlage 5 : En tot slot het uittreksel van het geboorteregister uit de geboorteplaats van de bruid, waarop ook haar geboortedatum en -plaats, en vermelding van haar ouders, kenbaar worden gemaakt.

En daarmee werden alle wegen op de juiste en correcte wijze geplaveid en kon het huwelijk plaats vinden op de derde april 1907. Te Dreumel.

En zodoende zaten er slechts 104 dagen tussen het trouwen van de ouders en de geboorte van Gerardus Johannes Jacobus. En aangezien een gemiddelde zwangerschap door de bank genomen een slordige 40 weken = 280 dagen vergt, kan zonder moeite vast gesteld worden dat deze zoon al heel wat eerder werd verwekt dan mogelijk de bedoeling was. 

En dàt gebeurde wel vaker en dàt is het enige wat ik met dit verhaaltje te berde wenste te brengen. Gerardus Johannes Jacobus zal er zeer waarschijnlijk nooit bij stil gestaan of gezeten hebben, maar dat verandert vrij weinig aan de feiten.  

*) Een bijkomende kleine bijzonderheid mag nog wel genoemd worden. Namelijk dat de ouders van Cornelia Vink, Johannes Vink & Aaltje van Duinen, allebei werden begraven op het protestantse kerkhof te Dreumel. Als u op die namen klikt wordt u direct door gelinkt naar het verhaal dat ik over elk van hen samen stelde.

BAAS BOVEN BAAS

VANAF ▲ 16 OKTOBER 1907 (HUN TROUWDAG) TOT ▼ 25 OKTOBER 1907, DE DAG WAAROP ZOON HENDRIKUS JOHANNES WERD GEBOREN, ZIJN ? DAGEN !!