OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Goh, had ik toch gedacht echt veel langer bezig te zijn met het verwerken van de Dreumelse akten van overlijden in mijn Access database. Maar dat verliep zeer gesmeerd, alhoewel het een aanzienlijk nadeel blijft dat je akten van overlijden niet meer toe kunt voegen aan persoonlijke dossiers, waar al een akte van geboorte in staat. Dat gaat steeds vaker gebeuren, aangezien er steeds meer mensen, die komen te overlijden, niet eerder dan in 1913 -en daaropvolgende jaren- werden geboren. De omstandigheid dat Dreumelse geboorteakten digitaal niet meer openbaar zijn vanaf 1913, maakt het onmogelijk om te weten op welke datum overleden mensen werden geboren, indien die blijde gebeurtenis zich althans voordeed na 1912. Daar waar ik in mijn Database voorheen data van overlijden toe kon voegen in dezelfde regel waar ik ooit eens data in verwerkte over de geboorte -in Dreumel- van dezelfde persoon, ben ik nu genoodzaakt om bij elk overlijden van na-1913-geborenen een extra regel toe te voegen aan mijn database. 

Geen ramp, maar slechts de helft van wat ik graag aan data had willen kunnen verwerken. En het kan nog wel even –eigenlijk best erg lang- duren eer de geboorteakten van nà 1912 (dan tot en met 1922) geopenbaard zullen worden. Waarschijnlijk ergens in het tweede decennia van deze deze 21e eeuw. Maar ... dàn heb ik er alle/nóg meer tijd voor, nog aanzienlijk meer dan nu, want dan ben ik al lange tijd gepensioneerd!

Dus, vooruit met de gei … oeps … Ouwe koe!

 


Het meest eigenaardige is gelijk al dat het register van 1915 niet begint met een normale openingspagina, zelfs niet eentje die zo lelijk en ongepast is als die van 1913 en 1914. Op de ene bladzijde nog de afsluiting van 1914 en op de daaropvolgende bladzijde direct de eerste akte van overlijden van … 

… Mechtilda Megens. Zij overlijdt te Dreumel op 3 januari, op 76-jarige leeftijd. Ze was de weduwe van Hendrikus van Rhijn, die zelf ook in Dreumel overleed op 27 januari 1911. Echtgenoot van eerst Johanna Liefkens (In Dreumel overleden op 14 juni 1871) en vervolgens van Mechtilda Megens, waar hij op 6 februari 1872 mee trouwde. Ook weer in Dreumel).

Het is uiteraard geen wereldschokkend nieuws. Maar de wereld  in en om Dreumel zou zowaar wakker kunnen schrikken van het feit dat de burgervader 'himself' plotsklaps zelf een akte ondertekent. Dat heeft hij wel vaker gedaan, natuurlijk, maar hij doet het zo weinig dat hij het wel af en toe nog móet doen om niet te vergeten hoe het ook alweer moet.

 

Inclusief dat vreemde pinknagel-in-de-inkt-dopen-gebruik, waarmee Gerrit van Eijseren die dikke strepen (2x) onder zijn handtekening zet.

 

Hij heeft hier de akte van overlijden ondertekend van een levenloos meisje, dochter van Wilhelmus Kooijmans en Theodora Catharina Vink, dat op 19 januari 1915 levenloos geboren werd.

Terwijl Nederland zich probeert neutraal op te stellen te midden van de eerste wereldoorlog, is die rond ons landje, althans daar waar we aan landen grenzen, natuurlijk wel gaande. De Bosniër Gavrilo Princip wordt als veroorzaker van deze oorlog gekenmerkt, nadat hij Aartshertog Franz Ferdinand (troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije) (en zijn vrouw, Sophie Chotek) middels een aanslag op 28 juni 1914 had dood geschoten. Er waren echter meer oorzaken, waar uitgebreid op in wordt gegaan op deze prachsite : http://historiek.net/eerste-wereldoorlog/

(Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren twaalf landen neutraal: Albanië, Argentinië, Chili, Denemarken, Ethiopië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Spanje, Venezuela, Zweden en Zwitserland. De rest van de wereld, toen 34 staten, was met elkaar in oorlog. De Nederlandse regering, hierin gesteund door koningin Wilhelmina en een groot deel van de bevolking, streefde strikte neutraliteit na.)

Ik heb er al eens eerder aan gerefereerd. Aan verhalen die ik ooit schreef, die telkens weer verdieping vinden in veel latere openbaringen, zoals deze keer in de akten van overlijden van 1915. Het oorspronkelijke verhaal ging over die meneer Willem Timmermans (Getrouwd met Josina van Oijen) die drie keer het gemeentehuis bezoekt en telkens, als aangever van de geboorte van een kind, de achternaam Hoks op de geboorteakte krijgt toebedeeld door de secretaris, zonder dat iemand, hij zelf ook niet, daar heftig corrigerende opmerkingen over maakte. 

Want hij wàs niet alleen timmerman, maar heette in het ware leven ook Timmermans en niet en nooit Hoks.

 

Een drietal kinderen van deze ouders moest in 1849 in Nijmegen naar de rechtbank –reizen (!)- om hun ware achternaam, Timmermans, per vonnis gelegaliseerd te krijgen.

 

De overledene op deze akte van overlijden heet Jan Timmermans. Hem overkwam dat euvel gelukkig niet, dat hij eerst een foute achternaam toebedeeld kreeg van zijn vader. Die op deze akte ook gewoon Willem Timmermans is.

 

Hij (Jan) werd op 6 oktober 1828 geboren, ook in Dreumel en 86 jaar later overleed hij, ook in Dreumel.

 

Ongetrouwd.

Het gebeurt niet zo vaak. En omdat het veel eerder een grote uitzondering is dan regel, heb ik zomaar eens besloten om een stukje stamboom van Dirk Kooijmans aan de duisternis te willen onttrekken. De specifieke reden waarom is er een beetje in gelegen dat hij a) in Dreumel op 1 april 1915 overlijdt, maar nog meer in het gegeven dat hij b) drie keer getrouwd was tussen zijn geboorte en overlijden. 

In de tekst die ik schreef bij de stamboom van Dirk Kooijmans -hier boven- meldde ik nog dat drie keer trouwen eerder een grote uitzondering dan regel was. Dat standpunt handhaaf ik evengoed, afgaande op de ontelbare akten die ik inmiddels geregistreerd heb. Het blijft een zeer grote uitzondering en dan nog meer voor vrouwen dan voor mannen. Maar laat ik nou toch, niet al te lang na Dirk Kooijmans, weer iemand tegen komen die drie keer getrouwd raakte. Ik laat u maar gelijk haar stamboom zien ...

Tot slot van dit jaar 1915, hetgeen toch iets meer tijd vergde dan normaal, aangezien er twee uitgezochte stambomen deel van uitmaken, sluit ik weer af met een alfabetische opsomming van het totaal aantal overledenen dit jaar, 42 in totaal. Veel teveel veel (de helft van het totaal !!!) te jonge mensen overleden of levenloos geboren!

Tja, ik zei het al eerder. Nu de Dreumelse (en overigens ook van alle andere gemeenten) digitaal beschikbare geboorteakten niet verder gaan dan tot en met 1912, maar de digitaal beschikbare akten van overlijden daar steeds verder bovenuit stijgen -die (van Dreumel) zijn nota bene tot en met 1960 digitaal geopenbaard- moet de Access Database steeds verder uitgebreid worden met personen die weliswaar zijn overleden, maar waar nog geen eerdere geboorte-registratie van heeft plaats kunnen vinden, simpelweg omdat ze later dan 1912 werden geboren, al dan niet in leven of levenloos.  Ik laat u graag een heel klein deel van deze 1915-overlijdensakten-registratie zien, zoals ik die verwerk in die database. De extra bijschrijvingen voor wat betreft de overleden personen in 1915 werden noodzakelijk als gevolg van twee oorzaken:

1) Ze werden later dan 1912 geboren, of ...

2) Ze werden niet in Dreumel geboren, maar wel in (wonend in) Dreumel geregistreerd na hun overlijden.

In beide gevallen bestaat er geen eerdere data in de database waar de gegevens over hun overlijden aan toegevoegd konden worden, op dezelfde regels als bijvoorbeeld de data van hun geboorte, en dus ... extra regels toegevoegd aan de database, meer dan ooit tevoren.

De database is veel 'breder' dan u hierboven ziet en bestaat uit veel meer kolommen (van boven naar beneden). Er worden nog veel meer gegevens van elke persoon geregistreerd, daardoor geïnspireerd door wat er allemaal op een akte van overlijden wordt vermeld. 

OK ... genoeg over 1915. Inmiddels bent u van me gewend dat ik, van de twee in één hoofdstuk te beschrijven jaren, er al eentje publiceer, in gespannen afwachting van de tweede helft van dat verhaal. Niet alleen veronderstelde spanning waarmee u op het restant van dat verhaal zit te wachten, maar ook zeker voor mij. Ik weet nooit welke specialiteiten er in een jaar worden geregistreerd in een opvolgend register en laat me er erg graag elke keer weer door verrassen. Het verrast me met name telkens dat het weer lukt om me weer te verrassen.

Zodoende ... weer even ...


... voor wat de rest van dit verhaal (Deel 11F) betreft.

Maar ... weer een aantal dagen later ... Above Construction ... is ook 1916 weer waardig om gepubliceerd te worden. Laat ik daar dan maar direct mee verder gaan... 

De allereerste ongelukkige die de twijfelachtige eer te beurt valt om op de allereerste akte bijgeschreven te worden, is Helena Maria Driessen. Zij overlijdt op 16 januari en is dan slechts 19 maanden jong. Haar ouders zijn Gradus Driessen en Petronella Gerlag.

Mooie en leuke herinneringen schieten bij tijd en wijle als duveltjes uit verschillende doosjes, bij het zien van de akte van overlijden van Theresia Maria Johanna van Lubeek. De eerste herinnering is dat deze hele familie allemaal van die hele lange namen hebben en je je schier kramp in je vingers aan het toetsenborden bent voor je iets compleet geregistreerd hebt. Maar een veel betere herinnering memoreert aan de best wel lange periode dat ik bezig ben geweest met het ‘uitpluizen’ van deze familie. In nauwe en zeer goeie samenwerking met een nazaat, Leo van Lubeek, die nog steeds in hetzelfde huis woont als al deze mensen destijds, aan de Rooijsetraat, hoek Rooijsestraat – Hienkershoff (Wat zou de reden zijn dat je *hoff met twee ff-en moet schrijven?).  

Van hem kreeg ik alle materiaal dat er uiteindelijk toe leidde dat ik op de ónderste foto alle personen kon duiden.

(Niet alle personen op de bovenste foto (▼) staan op dezelfde plek als op de onderste (▼▼)).

Vader Leonardus Cornelis van Lubeek was eerst 'verver', hetgeen in een wat later stadium der jaren 'huisschilder' werd genoemd. Zijn vrouw Helena Catharina Johanna Aleida Weijn (begrijpt u wat ik bedoel met al die lange namen, zie ook de foto hierboven) zit naast hem en om hen heen alle in 1927 nog levende kinderen (van de in totaal 21). En sommigen helaas al na korte tijd weer kwamen te overlijden. Mocht er toen niet gelachen of vrolijk(er) gekeken worden destijds? 

Vader van Lubeek hield al de gegevens over zijn kinderen, net als alle werkzaamheden die hij verrichtte, zeer nauw gezet bij. De data over zijn kinderen in hetzelfde werkboekje als waar hij rekeningen in opschreef van en voor de klanten. Onderstaand 1 bladzijde van zijn werkboekje, met name in het midden -van deze afbeelding- al zijn aantekeningen over de geboorte en het overlijden van zijn kinderen. En uiteraard meldt hij in dit werkboekje ook het overlijden van Theresia Maria Johanna. (rechts op deze afbeelding heb ik er zelf m.i. iets leesbaarder teksten bij geschreven).

Meer informatie over Bertus Schimmel en de zijnen kunt u ook lezen op : http://www.oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/    &    http://www.oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/OKT-16-PROT-KERKHOF-097-Bertus-Schimmel/  Onderstaand de stamboomtakken van de familie(s) Schimmel en Vink.


De menselijke stamboom, in schrille tegenstelling tot zijn biologische counterpart in diverse bossen en oerwouden, groeit horizontaal en van boven naar beneden. Daarbij echter flink gehinderd door de breedte van pagina's. Dat is in een PowerPoint presentatie geen probleem, aangezien je die bladzijden zo breed en hoog kunt maken als gewenst. Maar op andere podia, zoals Ouwe Koeien is, wordt dat een aanzienlijk stuk lastiger, zelfs onmogelijk. Vandaar dat delen van deze -en nog komende- stamboom/-bomen, die eigenlijk nààst elkaar horen te staan, nu compleet noodgedwongen onder elkaar zijn komen te staan. Zo krijg je al snel verkeerde interpretaties over wat niet en wel dezelfde generaties zijn, maar ... we roeien slechts met de riemen die worden geboden, er is totaal geen andere keus. Ik kan wel een volledige afbeelding laten zien van de complete stamboom, waar u op kunt klikken om een vergroting te genereren. Ik hoop dan ook een stuk leesbaarder, hetgeen ik pas kan beoordelen nà publicatie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Dit alles als gevolg van de akte van overlijden van Bertus Schimmel, die te Dreumel overlijdt op 2 april 1916. Echtgenoot van Arnolda Vink.

Op 26 april 1916 wordt hun levenloze dochter geboren. (Foto’s : onbekende bron).

Het is mij niet bekend waarom Inkie Goijer die website off-line heeft gezet en verder niets meer digitaal openbaar heeft gemaakt over haar voorfamilies. Ik vind dat erg jammer, want het was een belangrijke en interessante bron van informatie, die vooralsnog voorgoed verdwenen lijkt. Aan de hand van alle –van Inkie en andere bronnen- verzamelde informatie heb ik ook eens geprobeerd om de stamboomtakken van deze familie te ordenen:

Onderstaand wederom een weergave zoals het zou behoren te zijn. U kunt hier weer op klikken voor een vergroting.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

De akte van overlijden van Frederik de Vree op 11-08-1916 in het Dreumelse register ▲ en ▼ zoals ingeschreven in het Tielse register.

En ja hoor, voor de derde keer dit jaar weer een paar namen die ik al zo vaak heb gezien en al zo vaak over heb mogen verhalen. Met name de Numans familie, notabelen bij uitstek in het Dreumelse publieke leven. Ik zie ze elke dag, als ik even naar het kerkhof ga om daar een olielamp van verse lampolie te voorzien. Heel prominent, zoals ze waarschijnlijk gedurende hun levens ook waren, liggen ze begraven op het kerkhof van de Protestantse kerk.

Op 29 november 1916 overlijdt Wilhelmina Krouwel. Weduwe van Antonie Numans, die haar al op 3 oktober 1904 voor ging.

Met het opzetten en uitwerken van deze stamboom ben ik vele maanden bezig geweest. Het Powerpoint bestand van deze stamboom heeft een grootte van 40 Mb. Het is haast niet te geloven hoe ontzettend veel je over personen en hun families kunt vinden op het wereldwijde web, althans als ze enig aanzien in de wereld hadden. En dat heb je als je jonkvrouwe van Nahuijs (Nahuys) bent. Je moet er overigens ook héél erg veel tijd in steken om zoveel mogelijk boven water te halen, want menige bron van -soms veel- informatie zit er heel erg ver onder. Schier onvindbaar.

En zijn nota bene voorvaderen en -moederen Nahuijs geweest, die hun geluk erg ver van Nederlandse bodem hebben gezocht en wellicht zelfs dachten dat te hebben gevonden, in Indië. Zoals ...

Mocht u hier uitvoeriger over willen lezen, dan kan ik u de (vind ik zelfs!) zééér uitgebreide website van Hans Boers aanraden ... http://www.imexbo.nl/home-vervolg-1.html#top 

Ten slotte voldoe ik graag aan een inmiddels traditionele 'verplichting', die helaas niet meer in de Dreumelse akten van overlijden van de afgelopen jaren terug te vinden is. De op naam gesorteerde alfabetische tafel van alle overledenen in het jaar 1916. Ik heb er deze keer (en in het vervolg zal dat zo blijven) voor gekozen om het in een Excel sheet samen te voegen. Ik liep te vaak vertraging op, omdat het aantal overleden personen dat ik in deze -aanvankelijk Word- lijst al had bijgeschreven dan niet klopte met het aktenummer waar ik verder mee zou gaan. Meestal was ik er dan weer eens eentje, of zelfs meerdere, vergeten bij te schrijven. De kans daarop is aanzienlijk geringer in een Excelletje, omdat ik daar de telling automatisch kan laten verlopen. Best handig.


Het is lunchtijd geworden. Even wat vitamines en ander nuttig en minder nuttig voedsel -en geen eieren- naar binnen werken. Vervolgens dit hele 1916-verhaal een keer of drie doorlopen en eventueel correcties en verbeteringen aanbrengen en dan ... publiceren. 't Gaat niet snel, maar wel gestaag!

Paar uurtjes later ... Done ! 1917 ... Here I come!