OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Niet zo heel vaak krijg ik het idee dat ik nu wel ‘alles’ gezien heb wat de akten te bieden hebben of als het gaat over andere akten-ondersteunende documenten. Schreef ik in het vorige verhaal (1907-1908) nog mijn lof uit voor het feit dat er zowaar voorbedrukte tekst op de alfabetische tafel was verschenen, zodat de gemeentelijk ambtenaar zelf minder op hoefde te schrijven … dat is direct al weer volgend op dat eerste verschijningsjaar dat het voor kwam … bijna geheel verdwenen. Laat ik u maar gelijk die tafel van 1909 laten zien, dan weet u meteen hoe de vlag er bij staat … nee, hangt!

En aangezien er op deze verzamel-tafels chronisch geen opsomming meer wordt verstrekt over de aantallen overledenen, ooit nog wel eens zelfs onder verdeeld in mannen, vrouwen, kinderen, en ook voorheen nog geregeld in leeftijden onderscheiden, heb ik het totaal weer zelf mogen bepalen op 35. 

Vier leden van Kooijmans families zie ik hier al direct opvallen. Hetgeen nauwelijks een wonder genoemd mag worden, want ik kan zonder meer verklappen dat deze achternaam het allermeest voorkomt van alle achternamen die door de eeuwen (in ieder geval vanaf 1811, start van de Burgerlijken Stand) heen in Dreumel de ronde deden. 

Even overwogen om u al deze vermeldingen wel of niet te tonen en besloten dat … wèl te doen. Krijgt u een aardige indruk van de enorme hoeveelheid personen die met de achternaam Kooijmans (Kooimans / Koimans / e.d.) gesierd in Dreumel hebben geleefd en veelal hun complete levens hebben versleten. Allemaal persoonlijke dossiers met daarin alle relevante documenten voor die ene persoon, waar het dossier naar vernoemd is:

Het is dan ook een (bio-)logische gevolgtrekking dat de Kooijmans families vaker dan anderen voorkomen in deze, maar ook alle andere registers. Ik zou wel eens een keer een poging willen wagen om alle aangiften van Kooijmansen in alle registers in één jaar vast te leggen. Maar stel dat nu al direct uit tot na mijn pensionering en heb het derhalve inmiddels genoteerd op mijn alsmaar langer wordend To-Do-Na-Pensionering-lijstje.

Gradus van den Boom en Petronella Kooijmans trouwen op 2 mei 1905 … krijgen hun eerste kind –Bernardus Antonius- op 12 juli 1906 … en hun 2e en 3e kinderen op 1 juni 1907, te weten Peter (des namiddags om tien ure) en Gerardus (des namiddags om half elf ure) van den Boom.

Tweelingen !

En op 8 januari 1909 overlijdt Gerardus (des namiddags om half zeven ure) en op 13 januari Peter (des namiddags, om half twaalf ure).

Tweelingen !

Wat is dat toch met tweelingen?! Martinus Franciscus Willems en zijn vrouw trouwen op 13 januari 1904 en zowaar niet in Dreumel, maar in Moergestel. Niet helemaal naast de Dreumelse deur, want dat ligt in Noord Brabant, toch vlug 50 kilometertjes afstand. Martinus was hoofd der school voor, tijdens en na dat trouwen met Maria Hendrika van Bommel en deze titel veranderde niet toen hij in Dreumel in dezelfde functie kwam werken.

Op 13 januari 1906 krijgen ze hun eerste in Dreumel geboren kind en ze noemen haar Johanna Cornelia Maria.

Op 19 oktober 1907 hun tweede kind en ze noemen haar Cornelia Adriana Maria.

Op 26 maart 1909 hun eerste zoon, die ze Johannes Adrianus Josephus noemen.

Ook op 26 maart 1909 hun derde dochter, die ze Maria Johanna Antonia noemen.

De laatst twee geborenen zijn dus tweelingen …

▲ Johannes Adrianus Josephus Willems overlijdt, 2 dagen na zijn geboorte, op 28 maart 1909.

                                                      Maria Johanna Antonia overlijdt, 18 dagen na haar geboorte, op 13 april 1909. ▲

Tweelingen !!


Ik weet het absoluut zeker dat er fouten en foutjes in al deze website-teksten schuil gaan. En mogelijk niet eens schuil gaan, maar zichtbaar op deze website verschijnen. Ik controleer alles om en nabij de 23x voor ik het op de site zet, maar dan nog zie je dingen over het hoofd. Ik ben niet de pot die de ketel verwijt dat ...


Desondanks ...


Het houdt niet op me telkens weer te verbazen, over de –zo makkelijk te voorkomen- schrijffoutjes, die de gemeentelijk secretarissen blijven maken.

 

Marcelis Peter Schreeven overlijdt op 26 april 1909. 85 Is hij zowaar geworden!

 

Zijn zoon komt aangifte doen op de 27e april en hij heet ineens Leonardus Lambertus Schreven.

Nee, dat kom je niet vaak tegen. Dat een Dreumelnaar drie keer trouwt:

Op 25 april 1846 trouwt Cornelis van Deursen (26/Arbeider)) in Dreumel met Johanna Peters (leeftijd: ruim dertig !!).

Geen idee wat er is voor gevallen, maar op 15 juli 1852 overlijdt Johanna Peters, dan 36 jaar jong. Of de geboorte van hun dochter Sibilla van Deursen, op 16 juni 1852 er iets mee te maken heeft, weten we ook niet. Samen krijgen Cornelis en Johanna 4 kinderen :

Op 12 mei 1847 wordt Willem geboren;

Op 6 januari 1849 wordt Sibilla geboren;

Op 17 juli 1850 wordt Gradus geboren;

Op 16 juni 1852 wordt de tweede Sibilla geboren.

(Cornelis van Deursen is inmiddels 32 & karman geworden).

Cornelis van Deursen (33/Karman) trouwt voor de tweede keer op 26 februari 1853, deze keer met Willemina van Hoften (30). Ook weer in Dreumel:

Wat er is voor gevallen, weten we alweer niet, maar nog maar slechts 180 dagen na hun huwelijk overlijdt ook de tweede vrouw van Cornelis van Deursen, op 25 augustus 1853. Dertig jaren jong. Aantoonbaar is ook nog dat ze niet kort tevoren was bevallen, althans niet in Dreumel, en aan de gevolgen daarvan zou kunnen zijn bezweken.

Cornelis van Deursen en Willemina van Hoften hebben geen kinderen gekregen samen.

Cornelis van Deursen (Karman) trouwt voor de derde keer, te Dreumel, op 1 juni 1854, met Maria Anna Pelzer.  Cornelis inmiddels 34 en Anna Maria Pelzer 22 jaren oud. 

Nou ja … oud!

Cornelis en Anna Maria hebben zich wel degelijk vermenigvuldigd: 

Op 16 september  1859 wordt dochter Elisabeth geboren.  (Moeder ... Pelser).

Op 15 januari  1855 wordt dochter Johanna geboren. (Moeder ... Pelzer).

Op 27 januari  1856 wordt zoon Johannes geboren. (Moeder ... Pelzer). 

Op 13 mei  1857 wordt dochter Johanna (2) geboren. (Moeder ... Pelzer).

Op 3 juli  1860 wordt zoon Gerardus geboren. (Moeder ... Pels).

Op 11 januari   1863 wordt zoon Hendrikus geboren. (Moeder ... Pelser).

Op 9 november  1864 wordt dochter Johanna (3) geboren. (Moeder ... Pels).

Op 11 augustus   1866 wordt dochter Hendrika geboren. (Moeder ... Pelzer).

Cornelis van Deursen (65/weer arbeider) overlijdt ten slotte te Dreumel, op 1 december 1855 en hetzelfde lot overkomt Maria Anna Pelzer op 26 juni 1909, dan 76 jaren oud.


◄Hiernaast de alfabetische tafel van de geborenen in 1909. Uiteraard niet geheel zonder reden. Sterker nog, zelfs mèt goede reden, dat ik deze tafel onder uw aandacht breng.

Want op 17 juli 1909 (▼) overlijdt Johannes Antonius Driessen en het verdient vermelding om even aandachtig op de leeftijd van deze jonge overledene te letten.

Onder het toeziend, danwel controlerend, oog van de burgemeester Gerrit van Eijseren himself, wordt op deze akte vermeld dat hij op de leeftijd van ‘eene maand’ is overleden. 

Hetgeen zou betekenen dat hij ook in 1909 werd geboren. Maar op de nevenstaande tafel worden weliswaar twee geboren kinderen Driessen genoteerd, maar de eerste is een zoon (Arnoldus Gerardus) van Johannes Driessen en Petronella Catharina Boumans en … de tweede is een dochter (Marianna Antonia) van Gradus Driessen en Petronella Gerlag. Weliswaar dezelfde ouders als de overleden Johannes Antonius, maar deze veel te jong gestorven zoon werd echt op 21 juli 1907 al geboren. En niet anders.  Hij heeft dus net niet twee jaar oud mogen worden … op 4 dagen na !! 

In theorie zou het nog kunnen dat de in 1907 geboren Johannes Antonius NIET in Dreumel is overleden ► dus geen Dreumelse overlijdensakte daarvan … en dat de vermeende één maand oude overleden Johannes Antonius NIET in Dreumel werd geboren ► dus geen Dreumele geboorteakte. 

Dit is de geboorteakte van Johannes Antonius Driessen, geboren op 21 juli 1907.

En ook de resultaten op de website van het Gelders Archief maken nog duidelijker dat er –in héél Gelderland- slechts één Johannes Antonius Driessen werd geboren op de tot nu toe gedigitaliseerde akten en dat was Johannes Antonius die op 21-07-1907, in Dreumel. Bovenste regel.

Tevens, dat er slechts één Johannes Antonius Driessen rond die tijd overleed in heel Gelderland. Alleen in 1909. Ook in Dreumel. Onderste regel.

Bijna twee jaar oud dus. I rest my case.

Dit is -voor zover ik meen te kunnen vaststellen- ook wel weer een sterk staaltje van ambtelijke secretariële dwalingen. Op 22 juli 1909 overlijdt Martinus Verbruggen in ons aller Dreumel. Ik heb al veel vaker beschreven dat een kopie van deze (elke) akte dan allereerst in het persoonlijke dossier opgeslagen wordt van de overledene zelf. Maar ook een kopietje in het persoonlijk dossier van degene waar hij of zij mee getrouwd is of was. En als er nooit getrouwd werd, hetgeen op Martinus van toepassing is, dan wordt ook een kopie opgeslagen in de persoonlijke dossiers van beider ouders.

De ouders van Martinus zijn Jan Verbruggen en Ida Peters, respectievelijk zijn vader en moeder! Dus … ik op zoek naar het persoonlijk dossier van vader Jan Verbruggen. Maar dat dossier is eerst niet te vinden. Hè, hoe kan dat nu? 

Uiteindelijk blijkt dat Jan Verbruggen (toen) niet Verbruggen heette, maar van Brugge. Toen hij en Ida Peters op 17 januari 1929 trouwden, stond ‘Jan Verbruggen’ officieel nog bekend als Joannes van Brugge. (Zoeken naar zijn geboorteakte (14 augustus 1776) heeft nog geen succes kunnen scoren).

En met die achternaam werd hij ook geboren. Alhoewel er op zijn trouwakte staat dat hij op 14 augustus 1818 werd gedoopt in  Deest, blijkt er een huwelijksbijlage te zijn waarop vermeld wordt dat hij op dezelfde datum te Afferden werd gedoopt ▼. Nu liggen beide oorden op slechts een steenworpje van elkaar, dus veel maakt het nauwelijks uit. Ik ontving deze additionele informatie van Leo van Lubeek, waarvoor wederom  dank. 

Joannes is een zoon van Henrici van Brugge en Maria Jansen. 'Getuigen' (Leo vermeldt ze als 'doopheffers' = Peetoom en -tante) waren Joannes Peters en Judith Jansen.

Op 28 februari 1829 wordt Johanna geboren. Haar vader heet Johannes van Brugge (Arbeider).

Op 2 april 1831 wordt Henderik geboren. Zijn vader heet Jan van Bruggen (Arbeider).

Op 5 augustus 1831 overlijdt Janneke van Bruggen (2). Haar vader heet Jan van Bruggen (Beroep ?).

Op 1 oktober 1831 overlijdt Hend(e)rik van Bruggen (Half jaar jong). Zijn vader heet Jan van Bruggen (Beroep ?).

Op 29 augustus 1932 wordt Joanna geboren. Haar vader heet Jan van Bruggen (Arbeider).

Op 15 april  1835 wordt Maria geboren. Haar vader heet Jan van Bruggen (Arbeider).

Op 23 oktober 1837 wordt Hendrika geboren. Haar vader heet Jan Verbruggen.(Schaapsherder!).

Op 14 november 1839 wordt Martinus geboren. Zijn vader heet Jan Verbruggen (Schaapsherder).

Op 7 augustus 1847 overlijdt Jan Verbruggen zelf, 72 jaar oud.

Op 31 december 1901 overlijdt Joanna Verbruggen. Haar vader heet Jan Verbruggen (Beroep ?)..

Op 22 juli 1909 overlijdt dus Martinus Verbruggen. Zijn vader heet Jan Verbruggen.

Dus de familienaam van Bruggen is vanaf en sinds 23 oktober 1837 ineens Verbruggen geworden. En gebleven. Intrigerend, en enig zinnigs kan ik hier verder niet over verzinnen eigenlijk. Wederom een ambtelijke dwaling, die tot de dag van vandaag stand houdt, dunkt me! 

Wellicht dat de eigenaar/eigenaren van Verbruggen Int. Transport B.V. Dreumelse nazaten zijn van deze familie, die ooit van Brugge en/of van Bruggen heette. Op een aan dat bedrijf gerichte mail heb ik nog geen reactie mogen ontvangen.

Het is weer voltooid. Dat wil zeggen de akteperikelen die ik toch weer uitzonderlijk vond in 1909 heb ik af kunnen ronden. Nog een paar komende dagen nakijken en, indien nodig, corrigeren en aanpassen en daarna het geheel weer op m’n  website plaatsen. Ik heb geen idee hoe andere webmeesters dan doen, maar ik vind het een best wel heel bewerkelijk proces, eerlijk gezegd, het verhaal maken, voorzien van alle afbeeldingen en bijbehorende teksten, en uiteindelijk dan publiceren. 

Ik ga u nooit en te nimmer ooit laten delen in het aantal handelingen die elke keer weer noodzakelijk zijn om elk plaatje en alle tekst op deze site te krijgen, maar het is simpelweg een zeer tijdrovend karweitje. Maar aangezien dat uitdrukkelijk en telkens weer het ultieme doel is, publicatie op die site over wat ik bijzonder vind en wat me opgevallen is, zullen we de riemen die me ter hand worden gesteld door de website-provider om vooruit te komen, op blijven pakken en ermee roeien, tot het gewenste resultaat toch weer gerealiseerd is. En 1910 is inmiddels ook klaar. Hier is hetgeen 1910, althans in mijn ogen, deed opvallen.

Ooit schreef ik verhalen in de rubriek ‘Ouwe Koeien’ en deze verhalen verschenen eens per maand op de website van Tremele.nl. Die verhalen werden geschreven ... aansluitend voorgelegd aan het bestuur van Tremele en ... zij besloten dan vervolgens of het gepubliceerd zou worden, of niet. 

Dat laatste is zeer sporadisch wel eens voor gekomen en dat vond een keer plaats nadat ik een verhaal had aangeboden, waarin ik aan de lezende Dreumelnaren en Dreumelnaressen de vraag had voorgelegd wie zij als meest invloedrijke Dreumelnaar/-nares beschouwden, die tegelijkertijd gedurende zijn of haar leven een voorbeeldfunctie en bron van inspiratie is of was geweest voor de rest van de goegemeente en omstreken.

Dat verhaal heeft het niet verder gebracht dan als voorstel, aangezien het bestuur van Tremele vond, en wel enigszins terecht ook, dat het niet gepast was om een enkeling schier de hemel in te prijzen, omdat hij of zij toevallig vaak en positief in het nieuws kwam en bekend was, terwijl een persoon die nooit in het nieuws kwam, wellicht wel een beter persoon was geweest dan die publiekelijk bekendere persoon. Bekendheid maakt niet per definitie een goed persoon van je en je zou zelfs kunnen beargumenteren dat het het tegendeel zou versterken. 

Ongeveer in dezelfde trant, bedenk ik me wel eens, dat ik heel veel geschréven teksten, in plaats van scans, op deze website gebruik om gebeurtenissen toe te lichten. Een belangrijke reden om dat op deze manier uit te blijven voeren is om de zoekmogelijkheid (op de Home pagina) ook resultaten te kunnen laten genereren, die mogelijk zoekenden in staat stelt iets over hun eigen verleden te vinden. Kooijmans, van Deursen, Kruijsbergen, van Koolwijk et cetera –of welke tekst dan ook- als geschréven tekst wordt wel op de integrale website gevonden, maar als scan of image niet. 

Maar ja, wederom, mijn verhalen verhalen vooral over gebeurtenissen die net buiten de boot vallen, en hoe verder van de boot, hoe uitgebreider ik daarop probeer in te spelen. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat grote delen van de Dreumelse gemeenschap zelden of nooit met een zoekfunctie gevonden kunnen worden (en zonder al helemaal niet), omdat ze hun ganse levens gewoon deden wat bijna iedereen deed en dus geen aanleiding geven of gaven om er speciaal aandacht aan te besteden. 

Net zulke belangrijke, of juist onbelangrijke, mensen als degenen die wel een speciaal verhaal wisten teweeg te brengen met hetgeen hun overkwam en even boven het maaiveld uit tilde. Sorry, alle -nog steeds- niet genoemde Dreumelnaren en Dreumelnaressen, voor deze gang van zaken. Maar ja, de tegenwoordige kranten, de TV, alle (social) media-uitingen barsten compleet uit hun voegen over wat niet –compleet- voldoet aan de dagelijkse vaart der volkeren, maar om welke reden dan ook, opvalt. En ik doe niet veel meer of minder, geef ik dan maar toe. Bij voortdurend gebrek aan informatie juist over die andere hele 'gewone' doorsnee personen.

Sorry, excuses, nog nooit benoemde Dreumelnaren/-naressen! 

Goed, dat gemeld hebbende, een goed begin van elk jaar is wederom de alfabetisch tafel van het aantal overledenen. Inmiddels weer geheel zonder voorbedrukte tekst wederom. Achteruit-ontwikkelingen! 41 Overledenen in totaal:


Goh, Johannes Gerardus de Jong was al in meer delen van Nederland geweest in zijn hele (uiterst korte) leven dan menigeen in een gemiddeld ‘normaal’ leven, zou je bijna zeggen.

Geboren te Rotterdam op 25 augustus 1909 (Er is geen digitale geboorteakte van aanwezig. Digitale geboorteakten van R’Dam gaan niet verder dan 1902 !!).

Wonende te Dreumel.

Overleden te Westervoort op 6 januari 1910. (Dus 4 maanden en 12 dagen jong).

Dat kan je zomaar overkomen als je vader schipper is en je via de Nederlandse èn Duitse wateren overal terecht kunt komen. Zijn moeder, Anna Wilhelmina de Beijer, was overigens Duitse, dus het is zeer aannemelijk dat vader de Jong niet alleen Nederlandse wateren bevoer. Anna Wilhelmina werd in Ruhrort – Duitsland- geboren, een zeer bekende plaats in akten en zeker bekend bij alle destijdse schippers.

Iets terug hierboven kenmerkte ik het niet meer aanwezig zijn van voorbedrukte tekst op de alfabetische tafel nog als een stap achteruit. Wat me verder nog opviel was dat er wéér eens een andere indeling verzonnen werd voor de akten zelf. Die bestonden overigens wèl al heel lange tijd uit voorbedrukte teksten, maar de indeling veranderde/-t steeds. Dat zou helemaal niemand op kunnen vallen als je sporadisch eens een akte onder ogen krijgt of bestudeert. Maar als je achter elkaar al die akten registreert is dat des te opvallender, omdat op de plek op een akte waar in een onbepaald jaar bijvoorbeeld het beroep van de aangever werd vermeld, deze aanduiding -weer- ergens anders staat op de akten van een vorig of een volgend register.

Als voorbeeld een aantal akten van overlijden. Subtiele verschilletjes, maar telkens toch weer zoeken waar elk huidig jaar nu weer de gegevens staan, die ik vrijwel allemaal over schrijf in mijn database systeem. 

Spijkers op zeer laag water zoeken, verwijt ik mezelf wel eens, alsof ik zelf ook niet nokkievol zit met tekortkomingen. Maar dit is toch een vreemde akte, mijns inziens. Ik stel me voor dat de aangever naar het gemeentehuis gaat en zich, voor wat dit overlijden betreft van Wilhelmus van der Eijk, zich aldaar meldt op de eerste april 1910. 

Het is dezelfde dag waarop het overlijden ook plaats heeft gevonden overigens en het zal een uiterst onaangename bezigheid moeten zijn geweest om op de dag zelf dat je zoon overlijdt, je blijkbaar de noodzaak gevoelt om diezelfde dag naar het gemeentehuis te gaan. Wilhelmus overlijdt om twee uur des namiddags en dus moet je je, als vader, nog amper haasten om niet voor een gesloten gemeentelijke deur te komen staan. 

Overigens was de wet zodanig ingericht dat je maximaal drie dagen -na een wettelijk verplicht te melden gebeurtenis- de gelegenheid had om aangifte te doen. Dus er was, zéker diezelfde dag, geen enkele noodzaak om het gemeentehuis te gaan bezoeken. Maar dat is niet wat er vreemd is aan deze akte.

Het zeer vreemde aan deze akte is dat er (al) een handtekening op staat, die weliswaar weer meervoudig is doorgehaald, maar die daar dus al eerder –verkeerd- stond dan de tekst die de gemeentelijk secretaris zelf op moest schrijven. Dus Johannes Hendrik Peters zet een handtekening op een nog niet -volledig- beschreven akte. De secretaris schrijft er noodgedwongen omheen en geeft in de marge aan dat de doorhaling(en) werd(en) goed gekeurd. Maar als de getuigen pas getekend zouden hebben NA het –wettelijk verplichte- voorlezen van de akte, dan zou die handtekening van Peters daar nooit hebben kunnen staan, omdat de secretaris die ruimte dan eerst vol geschreven zou hebben met de standaard tekst die daar altijd behoort te staan en staat. Best heel vreemd. Vader Johannes van der Eijk zelf ondertekende overigens niet, omdat hij de schrijfkunst niet machtig is.

Toch weer een iets-anders-dan-anders-akte. Normaal, en ik heb er een stuk of 25 op gecontroleerd, wordt een akte van overlijden van een levenloos ter wereld gekomen kind, in de onderste regels bijna altijd afgesloten met …’welk kind zij mij als levenloos hebben aangegeven’, of woorden van identieke strekking. 

Blijkbaar vond burgemeester Gerrit van Eijseren (die bij wijze van zeer hoge uitzondering deze akte eens zelf ondertekende) het goed en toelaatbaar om alleen bij een eventuele verwantschap ( ... "vader van den doodgeborene..." melding te maken van het dood geboren zijn van de geborene. Van Eijseren deed de, en wellicht wel alle, dingen op geheel eigen wijze en vaak –akten ondertekenen- niet zo vaak! Zelfs nauwelijks.

In het jaar 1909, het verhaal hierboven dat 1910 vooraf gaat, verhaalde ik al over het snel na hun geboorte overlijden van een tweeling, voortkomend uit vader Martinus Franciscus Willems en moeder Maria Hendrika van Bommel.

Het echtpaar kreeg in 1909 te maken met het overlijden van hun tweeling. Eerst de pas 2 dagen oude Johannes Adrianus Josephus Willems, op 28 maart 1909. En, slechts 18 dagen na haar geboorte, overlijdt Maria Johanna Antonia Willems, het andere deel van de tweeling met Johannes Adrianus Josephus.

En in 1910 wordt het alleen maar nog veel erger: Op de akte (▲)hier direct boven wordt beschreven dat Maria Hendrika van Bommel op 5 mei 1910 bevalt van een levenloos geboren mannelijk kind. En op …

… 23 mei 1910, luttele dagen na bevallen te zijn van dat levenloos geboren jongetje, overlijdt Maria Hendrika van Bommel zelf, pas 38 jaren jong.

Dieptriest allemaal. Ook onderstaande …

Op 30 mei 1910 overlijdt Johannes Luijpen ▲ en ……………………......................... op 9 juni 1910, 10 dagen na zijn overlijden, wordt zijn dochter ▲, Johanna Hendrika Luijpen geboren. Hoe moet je daar als vrouw/weduwe en moeder, Hendrika Luijpen-Merkx, nu toch op reageren of mee om gaan??!

Kornelis Paulus van Hoogstraten overlijdt te Dreumel op 2 oktober 1910. Maar hij is niet in ons dorp geboren. Door de bank genomen heb ik inmiddels vrij weinig moeite met het ontcijferen van de teksten in de akten, maar nu … Wat staat daar nou in dat geel omrande kader? Dinter? Denten? 

Dat is natuurlijk geen langdurig chronisch probleem, denk je dan, want er zijn nog wel andere akten waar zijn geboortegemeente op staat, zoals bijvoorbeeld de trouwakte. Op 30 mei 1881 trouwt hij in Dreumel met Geertruida Gijsberta van der Sijp.

En op deze trouwakte staat dat de bruidegom op 20 maart 1845 werd geboren te Puiflijk. En dàt staat (on)duidelijk NIET op zijn akte van overlijden. Maar … Puiflijk maakt al sinds 1818 deel uit van de gemeente Druten en dus … even zoeken naar zijn geboorteakte:

Kornelis Paulus van Hoogstraten wordt in DRUTEN geboren, op 20 maart 1845.

 

En als je nu dan zeker weet dat hij in Druten werd geboren, kun je die tekst ook op zijn akte van overlijden terug vinden. Nu herken je de naam Druten wèl!

Sommige akten vallen soms net iets meer op dan de meeste andere. Het is dat ik in mijn data-base registratie ook bij houd wie de getuigen waren bij de aangifte van een overlijden èn dat ik hun leeftijden erbij noteer, als ook de relatie die ze met de overledene hadden, mocht die er al zijn.Diderik van Dijk overlijdt op 16 december 1910 in Dreumel en voor zover ik alle akten van 1910 nog in gedachten heb, is hij tot nu toe in 1910 de oudst overledene. Negentig jaar oud is hij geworden en doet de status ‘oud’ dan ook volledig recht aan. 

Eén van de getuigen, zelfs de eerste, is Bernard Diederik van Dijk. Hij is van beroep ‘visscher’ en ‘den overledene als zoon verwant’. Hetgeen nog niets bijzonders is, maar wel als je leest hoe oud/jong die zoon is, namelijk 27. 

Deze zoon werd verwekt een maand of negen voor zijn geboorte. Hij werd geboren in Dreumel, op 28 januari 1883. 

Zijn vader Diderik, inmiddels getrouwd met zijn tweede vrouw (na Johanna Udo) met Frederika Louisa Carolina Godron, werd zelf geboren op 3 maart 1820. Zodat vader Diderik 62 was toen deze zoon werd geboren. 

Mw. van Dijk-Godron werd in Appeltern geboren, op 22 augustus 1844 en zij was dus 38 toen zoon Diederik het levenslicht voor het eerst aanschouwde. 

En dit markante beknopte relaas over Diderik was de laatste openbaring die 1910 nog ten beste heeft gegeven. Wereldschokkend nieuws is het allemaal niet, en dat wordt ook nergens gepretendeerd. Maar het zou voor iemand die in specifieke personen interesse heeft, wellicht van toegevoegde waarde kunnen zijn, als je geheel per ongeluk op deze site informatie tegen zou komen waar je mogelijk al lang naar op zoek bent. 

Onlangs kwam ik weer wat akten tegen van een schippersfamilie de Jong en heb deze door gespeeld naar Willem Hol, die al enkele van zijn verhalen publiceerde op Tremele.nl. Zou u daar interesse in hebben, bezoek dan de site van Tremele (klik op ...)... zoek in het linker menu naar 'Beroepen' en kies vervolgens 'Schipper'. Willem Hol heeft veel interessants te vertellen over die schipper-families. En er komt nog veel meer !!

Tot slot van 1910, wederom de alfabetische tafel met alle alfabetisch gesorteerde namen van de overledenen, nu tevens voorzien van de leeftijden. Veel jonge mensen stierven er in 1910!


1911 ... 1912 ... tot en met 1960 ... here I come!