OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Nog maar zojuist, een luttel kwartiertje geleden (25/2/'17), geef ik digitaal opdracht aan het Strato Webbuilder programma om m’n, inclusief  deel 2-1911 verhaal, bijgewerkte website te publiceren. Daar is dat programma tegenwoordig wel een stevige 10 minuten mee bezig en onderwijl weerhield me er uiteraard niets van om alvast de eerste Dreumelse geboorteakte van 1912 te openen en te gaan registreren. 

Maar wat is dat ! Gelijk al de eerste de beste geboorteakte, een nogal geheel anders dan anders akte ! 

Cornelis van Krevel was de vader van Johanna Hendrika van Krevel, die op 1 januari van 1912 beviel van een zoon, die ze Hendrikus als voornaam mee geeft. Deze voornaam heeft ze in haar eentje moeten uitkiezen, aangezien ze ongetrouwd was en geen man -waar ze mee getrouwd was- had, die haar daarbij heeft kunnen helpen. Mogelijk dat haar ouders hebben bij gesprongen.

Het gegeven dat haar vader de aangifte kwam doen, geeft al aan dat ze er zelf niet bij was. En, zoals al eerder gezien bij aangiften van kinderen waarbij een ongetrouwde moeder de enkele ouder is die zelf geen aangifte doet, moet de moeder dan op een later tijdstip (mogelijk na herstel van de fysieke gevolgen van de bevalling) alsnog naar het gemeentehuis om haar eigen kind te erkennen.  Wat de legale status van het kind is vanaf de geboorte tot aan de erkenning weet ik niet, maar pas na de erkenning is het kind wettelijk geregistreerd en officieel erkend door de moeder. Johanna Hendrika van Krevel erkent zoon Hendrikus pas twee maanden later dan zijn geboorte:

En na de erkenning duurt het nog tot 28 augustus 1918 voor Johanna Hendrika Krevel eindelijk in het huwelijk treedt met Martinus Peters. Te Ewijk, hetgeen op zich vreemd is aangezien er meestal getrouwd werd in de geboorteplaats (Dreumel, op 4 maart 1887) van de bruid. Maar op deze huwelijksakte staat ook dat Johanna al in Ewijk woonde, dus dat zal handiger geweest zijn. Hendrikus had vanaf 1912 de achternaam Krevel, maar die verandert dus, per dit huwelijk, in Peters.

De eerste tweeling van 1912. Of er nog meer komen, zal de verdere registratie uitwijzen. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om zelden of nooit alvast in het vooruit te gaan kijken wat er nog komen gaat. Dat houdt het digitaal ombladeren van akten spannend. Al vele jaren lang worden overigens slechts twee akten onder elkaar getoond op de digitale weergaven. Ik vermoed dat de originele registers gewoon 4 akten per twee open geslagen bladzijden vertoonden (zoals ze ook jàrenlang digitaal werden opgeslagen), maar degenen die al déze akten hebben ingescand, hebben er voor gekozen slechts 1 bladzijde, twee akten onder elkaar, in te scannen. Toevallig staan deze twee onder elkaar en heb ik ze om de ruimte in de breedte beter te kunnen benutten naast elkaar gezet. Leest ook eenvoudiger. Versfelt is en blijft overigens een unieke achternaam in het aktengebeuren tot nu toe.

 

Ik schreef er al eerder en vaker over. Over de ogenschijnlijk totale fantasieloze toekenning van voornamen door ouders. Wellicht dat ik me nog eens compleet laat gaan en al die voornamen op een rijtje zet en ga tellen hoeveel keer er bepaalde voornamen werden gebezigd. Maar dat geldt niet voor dit ouderpaar, dat naar alle waarschijnlijkheid lang heeft nagedacht om hun zoon een andere dan een doorsnee voornaam te geven. Dat geldt nog even niet voor Johannes, maar … Engelines. Waauw !! 

Verder valt het ook u natuurlijk direct op dat het beroep van de moeder ook zowaar wordt vermeld. Vader is steenfabrieksabeider en zij steenfabrieksabeidSTer.

Over voornamen gesproken overigens … je kunt ook ietwat overdrijven.  Telkens dezelfde voornamen gebruiken die al talloze ouderparen vóór je hebben gebruikt en die nog talloze ouderparen nà je zullen gaan gebruiken, is weliswaar niet origineel en getuigt, in sommige gevallen, van een mogelijk chronisch tekort aan fantasie. Maar je kan het ook te bont maken. Puur uit eigen gerief ben ik gebaat bij heel veel dezelfde namen, die je vingers inmiddels zo in hun vezels hebben geprogrammeerd, dat je ze snel en –meestal- foutloos in typt in het Access-bestand, waarin ik de omvangrijke registratie bijhoud. 

Daarentegen moet je extra opletten en je best doen om ook akten met de volgende namen allemaal ook weer foutloos te verwerken. Deze namen ontsproten aan de gezamenlijke hersenspinsels van een zeer jonge (29) Dreumelse gemeentesecretaris, die zelf al geen tekort had aan voornamen en diens vrouw, die ook kon bogen op drie voornamen. 

Gemeentesecretaris van den Heuij tekende heel veel akten. Maar deze, waarop hijzelf de aangever is, moest derhalve ondertekend en gepinknageld worden door  burgemeester Gerrit van Eijseren ‘himself’.

Ambroisine’ … waar haal je het vandaan? Ook Internet heeft er nog geen betekenis over te boek staan.

Het is u mogelijk ontgaan dat 71-jarige Francis Verhoeven in 1911 een tweeling verwerkte bij zijn tweede vrouw Wilhelmina Johanna Catharina Peters.  Bij deze dus nogmaals die twee geboorteakten uit 1911. Maar Francis heeft het daar niet bij gelaten en meldt zich op 9 juli 1912 wederom op het Dreumelse gemeentehuis, om daar aangifte te komen doen van zoon Hermanus, die op dezelfde dag werd geboren. De moeder is nog dezelfde als in 1911! En Francis Verhoeven is inmiddels 72 geworden !! En nog steeds is hij niet 'zonder beroep', maar Landbouwer.

Vreemde eenden in de Dreumelse bijt, zou je kunnen stellen. Hele vreemde zelfs. Ik zou zó graag allerlei informatie boven zoveel mogelijk tafels willen kunnen toveren, opdat ik voor mezelf –en zodoende ook voor u- een verklaring of zelfs verklaringen zou kunnen vinden voor de aanwezigheid van personen in Dreumel, die er redelijkerwijs totaal niets te zoeken of vinden hebben. Maar ik lanceer dat oordeel slechts bij totaal gebrek aan achter- of voorgronden, waarop een ander, waarschijnlijk gefundeerder, oordeel gebaseerd zou kunnen worden. 

Heeft u ooit al eens eerder gehoord over of van Magdalena Gerdinandina Joanna Melania Schütz? Ik beken eerlijk dat die naam me totaal niets zegt. Als haar beroep wordt op een geboorteakte van 15 juli 1912 door de gemeentelijk secretaris genoteerd dat ze pianiste is. De aangever, die niet de vader is, volgens alweer deze akte, Heinrich August Louis Groth. Alhoewel … twee van de drie voornamen van het aangegeven kind corresponderen wel naadloos met die van de aangever. 

Heinrich is electricien, ook bepaald geen vaak voorkomend beroep op de talloze akten die ik heb verwerkt. Veel sterker nog, dit beroep passeert voor de allereerste keer de schrijftafel van de secretaris. Het stel, na het bezoek aan Dreumel nu mèt zoon, komt uit Gent. Dreumel, bepaald niet naast de Gentse deur of een afstand om even de toerist in Dreumel uit te komen hangen. Zeker niet als je hoogzwanger bent. 200 Kilometers.

Vreemde eenden in de bijt, maar in onderhavig geval, vreemde eenden in de haven. Vader Simon van den Hout en vrouw Paulina de Clercq vertoeven kortstondig in de Dreumelse haven en hun dochter Elizabeth wordt zodoende in Dreumel geboren. Enige verbazing waarom vader van den Hout niet zelf zijn dochter komt aangeven, want die honneurs worden waar genomen door Joannes Hendrikus Lubberman, nog steeds onze gemeentelijke geneesheer. Ouders, kind en schip horen eigenlijk thuis in Terneuzen. Ook alweer best ver weg. Een slordige 180 kilometers, waarbij opgemerkt moet worden dat dat een meting is over verharde wegen, niet over het water.

 

En ja hoor … Het tweede paar tweelingen dat 1912 heeft voor gebracht. Deze keer zijn de ouders Arnoldus Johannes Smulders & Aleida Helena Catharina Johanna Weijn. Gelieve even, of zelfs noodgedwongen iets langer, speciaal te letten op de voornamen (mééérvoud) van de pas geboren dames!! Xaveria … wat een vondst, ouders !

Ik verheugde me al. Het is al zeer zeldzaam dat er tweelingen geboren worden en als je dan binnen een kort aantal achtereenvolgende jaren meerdere tweelingen kunt registreren, dan is dat bijzonder en uitzonderlijk. Ik had er in 1911 al twee (vier!) mogen verwerken en heb voor ieder een persoonlijk dossier aan gemaakt, waarin hun geboorteakten werden opgeslagen. En uiteraard verrijkte ik de persoonlijke dossiers van hun ouders met dezelfde geboorteakten, zodat ieders dossier weer geheel geupdeet was.

En nu, akte 65 en 66 in het jaar 1912, laten dit zien:

Johannes Wilhelmus de Jong en zijn vrouw Berdina Kooijmans  zijn de ouders van het derde paar tweelingen in dit jaar 1912. Enthousiast begon ik deze akten te verwerken en moest zodoende in plaats van één, nu twee nieuwe persoonlijke dossiers aanmaken om de respectievelijke akten digitaal in op te kunnen bergen. Dat leverde voor de akte van Berdina Christina geen enkel probleem op en zij heeft inmiddels haar geheel eigen dossiertje, nu nog slechts gevuld met haar geboorteakte. Geduldig wachtend op meer.
Maar toen ik een nieuw dossier probeerde aan te maken voor haar tweelingbroer, Antonius Johannes de Jong, werd me plots een onverwachte vraag door m’n computer voor gelegd. 

Of ik het al bestaande dossier met de exact zelfde dossiertitel wilde vervangen door deze nieuwe? 

De Antonius Johannes de Jong die, zo bleek, op 4 februari 1912 was overleden, werd geboren op 20 december 1911 en heeft volgens deze trieste data slechts 46 dagen geleefd. 

U was er natuurlijk al mee bekend dat ouders (toen) bij een volgend kind, van hetzelfde geslacht, dat kind vaak vernoemden naar een eerder overleden kind. Ter nagedachtenis.

En die mooie en respectabele traditie werd door vader en moeder de Jong-Kooijmans ook deze keer weer in stand gehouden. 

01-04-2017 : (Naar aanleiding van een bericht van een lezeres, en zeker niet de eerste de beste ook nog, Wilma van Oss. Veel dank, Wilma). Ze maakte me erop attent dat ik zowaar een tweeling was vergeten. Wederom had ze gelijk en vandaar dat ik deze toevoeging graag toevoeg. Een in 1899 geboren tweeling van vader Adrianus Theodorus van Hussen en moeder Wilhelmina Allegonda Maria Maas. Er zat wel veel tijd tussen beider geboorten, maar ontegenzeglijk een tweeling:

Wilma voegde deze tekst toe aan haar bericht:

 

Jacobus Verdijk, vader van Gijsberdina Verdijk, vervoegt zich op 16 november 1912 op het gemeentehuis om de geboorte van zijn kleinkind aan te geven. De veronderstelling lijkt volkomen gerechtvaardigd dat hij deze aangifte veel liever door de vader van het kind had willen laten uitvoeren. Maar zolang als Gijsberdina nog ongehuwd is, zou dat lang wachten worden.  Iemand en in dit geval vader Verdijk heeft dus maar aan de wettelijke verplichting te voldoen, dat een pasgeboren kind binnen drie dagen na de geboorte aan moet worden geven, opdat het niet, als deze verplichting in gebreke is gebleven, in een veel later stadium via een rechtbank zou hoeven. Zijn kleindochter wordt Jacoba Hendrika Maria genoemd.

Uiteraard, ook een wettelijke verplichting, heeft Gijsberdina dan alsnog de taak om ook het gemeentehuis te moeten bezoeken om haar kind te erkennen. Dat geschiedt dan op 16 december 1912 en daar wordt dan weer aantekening van gemaakt op de bovenstaande geboorteakte. In de marge wel te verstaan.

Gijsberdina Verdijk trouwt op 19 mei 1915 met Hendrikus Wilhelmus van Deursen en alhoewel het nooit duidelijk meer zal worden of hij de vader is, of niet, erkent hij het kind wel op deze trouwakte. En heeft dochter Jacoba Hendrika Maria ineens een surrogaat vader èn een andere achternaam!

En dan is het eindelijk zo ver. De vooralsnog allerlaatste digitale Dreumelse geboorteakte is te water gelaten, dames en heren, lezeressen en lezers. Het is de geboorteakte van Mathijs Johannes Kuijpers, die op 27 december 1912 in Dreumel wordt geboren. Zoon van Johannes Kuijpers en Helena Salet. 

Aangezien het 2015 was toen er -eindelijk- weer eens 10 jaar kon worden toe gevoegd aan digitale geboorteakten, zal het naar alle waarschijnlijkheid wederom wel weer 10 jaar vanaf 2015 duren eer er weer akten bij zullen komen. Weliswaar worden geboorteakten openbaar gemaakt na 100 jaar geleden te zijn opgesteld en zou je dus kunnen en mogen veronderstellen dat er elk jaar één extra jaar digitaal wordt vrij gegeven, maar zo werkt dat blijkbaar niet. De overheid wacht 110 jaar en geeft dan de akten vrij van de voorafgaande 10 jaren. Derhalve mijn gefundeerde veronderstelling dat het 2025 zal worden voor ik me weer met additionele Dreumelse geboorteakten kan gaan bemoeien. In theorie goed mogelijk, want in 2025 ben ik immers nog maar 73. De tijd zal het leren … 

Bovenstaande akte zou al een prachtig slot kunnen zijn van al deze geboorteakten, die ik geregistreerd heb. Toch wil ik deze serie niet afsluiten zonder nog enkele kenmerkende hoogtepunten met u te delen. 

Heeft U enig idee hoeveel nieuwe Dreumelnaressen en Dreumelnaren er geboren werden tussen 1811 en 1912? Of wat de meest gebruikte voornamen waren ? Of hoeveel, of -weinig, pasgeborenen dezelfde achternamen hadden? Ik moet u eerlijk bekennen dat ik het bij benadering nog niet eens zou durven schatten. Nou, een beetje dan. 

Maar dat hoeft ook helemaal niet, want in de vele afgelopen jaren heb ik die registratie niet voor niemendal samen gesteld en dus zou daar een min of meer accurate opsomming mee gemaakt kunnen worden. Ik doe dat overigens onder ernstig voorbehoud. Eén cijfertje niet goed genoteerd in de registratie (het Access registratie-bestand telt nu meer dan 22000 regels met data) en het aantal loopt mogelijk al een heel klein beetje scheef met de werkelijkheid. Twéé cijfertjes of letters per ongeluk verkeerd geschreven … 

Dus ... give or take a few’ …. Zijn dit slechts enkele resultaten van wat gerichte zoekacties in mijn databestand(en).

Uiteraard kan ik hier schier eindeloos mee door gaan, tot alle voornamen ‘op’ zijn. Maar dat zal weinig nuttigs meer teweeg brengen, vermoed ik. Ik heb de meest voorkomende voornamen bij de meisjes wel zo’n beetje vernoemd nu. Alhoewel er nog best veel andere voornamen ook vaak voorkomen. Mocht u geïnteresseerd zijn hoe vaak uw voornaam gedeeld wordt met anderen, of heeft u altijd al halsreikend uit gekeken naar deze kennis, mail me dan gerust even en dan zal ik het voor u uit zoeken. M’n Email-adres is trouwens veranderd. U kunt nog steeds het oude gebruiken, t.w. karibuni@tele2.nl, want dat komt ook binnen op mijn sinds 3/3/2017 veranderde mailsysteem, maar het nieuwe adres is jdvdg@outlook.com.   

Natuurlijk zien we bij de jongens hetzelfde als bij de meiden. Heel vaak voorkomende identieke voornamen, al dan niet in combinatie met andere en meerdere voornamen. Ik noem een (klein) aantal vaak voorkomende jongens voornamen.

Zo mogelijk nóg interessanter zou kunnen zijn hoeveel kinderen er werden geboren met dezelfde àchternamen.

Uiteraard heb ik lààng niet alle achternamen kunnen noemen. Dat zou een onbaatzuchtig lange reeks worden, die eerder saai en eerder irritant dan interessant zou worden gevonden. 

Ik stop daarom hier mijn roerselen, die nog met de Dreumelse geboorteakten te maken hebben. Het is nu zaak om deze tekst en plaatjes weer allemaal op de site te krijgen, wat nog wel even zal gaan duren. 

En daarna zal ik me gaan onledig houden met de resterende Dreumelse huwelijks- en overlijdensakten, waar nog héél veel jaren verwerkt moeten worden. 

Huwelijksakten -van Dreumel- zijn digitaal beschikbaar tot en met 1932 en ik heb ze tot nu toe tot en met 1922 verwerkt. Ook weer tien extra jaren verwerking en registratie.  

Overlijdensakten -van Dreumel- zijn digitaal beschikbaar tot en met 1960 en ik heb ze -'shame on me'- tot nu toe tot en met slechts 1903 verwerkt. Nog 57 complete jaren te gaan. Jeetje !!

Mijn voorkeur, om vanaf nu mee verder te werken, gaat uit naar de Dreumelse huwelijksakten. Per individueel jaar huwden er niet zo heel veel Dreumelnaren en het verwerken en registreren van deze akten zou dan in verhouding met geboorte- en overlijdensakten, vrij snel compleet kunnen geraken.

Vanzelfsprekend heb ik geen flauwe notie van hoe lang het zal gaan duren, tot ik ook daar een finale streep onder kan zetten. Er kan nog zo ongelofelijk veel gebeuren tussen nu & dan, dat ik dat maar gelaten, maar ook noodgedwongen, over laat aan wat de toekomst voor ons allemaal in petto houdt, zonder het ons te kunnen of willen verklappen. Maar goed ook, denk je wel eens. 

Dit is het slot van de 'Akten Memorabilia' met betrekking tot Dreumelse Geboorteakten. Wat een grote eer om -de start van- zoveel Dreumelnaren te hebben mogen mee maken. Op papier! 

En een aantal nabestaanden … nu af en toe nog steeds!

▲ Nu, 4 maart 2017.