OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Al speurend en zoekend en vindend van en naar artikelen die met Dreumel te maken hebben gedurende het jaar 1921 (waarvan ik de akten van overlijden aan het registreren ben), kwam ik één enkel artikeltje over Dreumel tegen in deze courant. En zag zowaar voor het eerst kleur in een krant ! 

Bij nadere beschouwing bleek het om een jubileum te gaan, namelijk het 150 jarig bestaan van deze krant met die veel te lange naam. En duurde het slechts kort om te besluiten deze krant dan maar eens in  zijn geheel te kopiëren en er een tussendoor-speciaaltje aan te besteden op deze website. 

Baat het niet, schaden doet het al helemaal niet! Maar liefst 56 bladzijden, dus ga er maar even voor zitten … 

... 96 JAREN GELEDEN ...


Goh, weer heel veel meer werk dan ik aanvankelijk anticipeerde. Elke afzonderlijke bladzijde vanaf de site van www.delpher.nl als *.JPG downloaden ... in een lange Powerpoint opslaan ... elke bladzijde hernoemen naar opvolgende bladzijdenummers en ik ga niet eens melden hoeveel handelingen je/ik moest verrichten om elke individuele bladzijde dan weer aan deze site toe te voegen.

Maar, ze staan er allemaal op en ik ben er blij mee. Mochten de lettertjes niet goed leesbaar zijn, dan even inzoomen en het wordt wel leesbaar(der).

Een hartstikke leuk uitje, even iets anders dan overleden Dreumelnaren en Dreumelnaressen. Waar ik overigens weer ijverig mee verder ga, zodra deze 'special' is gepubliceerd. Want per slot van rekening had ik deze jubilerende krant niet ontdekt, als ik niet met die registratie bezig zou zijn geweest. Dus daar ga ik zo meteen weer mee verder.