OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Bijzonder ongedwongen was ik de afgelopen week doende met het samen rapen, en in één Power Point afbeelding verzamelen, van alle krantenberichten die over Dreumel gingen, gedurende de periode 1886-1884. Deze gegevens maken inmiddels deel uit van Saillant Dreumel, deel 20. Mocht u plots de neiging niet kunnen onderdrukken om naar dàt verhaal te willen gaan, klik HIER

Voor degenen, ik hoop allen, die gewoon verder willen gaan met het lezen van dit verhaal, vertel ik verder dat ik in jaar 1884 een website tegen kwam, waar ik ook afbeeldingen van heb laten zien in deel 20. Eerst zag ik een pracht-advertentie in een krant, geheel toevallig nèt opdoemend naast een bericht over Dreumel. 

En zo ontstaat dan plots een zeer afwijkende zijtak, die slechts uitermate weinig met Dreumel te maken heeft, maar uiteindelijk toch aanleiding heeft gegeven tot deze 'Beelden in het verleden'. Ik heb het de titel 'Mechanical Master Pieces' mee gegeven, omdat ik diep onder de indruk ben geraakt, en nog ben, van wat ik op die site tegen ben gekomen. Mag ik u alvast een voorproefje voor houden? En omdat ik niet op uw antwoord kan wachten, doe ik dat zo dadelijk meteen. Echter niet eerder dan nadat ik u de copyright declaration van die website heb laten zien en lezen:  

 

http://www.gracesguide.co.uk/Main_Page


Nu ik dus volwaardig heb voldaan aan de wensen die de makers van die website hebben geuit over het copyright, zal ik u dat voorproefje laten zien, waar ik u mee in stemming wil proberen te brengen (Als u HIER klikt, wordt u direct met deze website verbonden):


Slechts één van de vele uitzonderlijk mooie afbeeldingen die op deze site te bewonderen zijn. Op 25 september 2016 worden déze gegevens over de inhoud van de website verstrekt:


Deze site vindt haar oorsprong in 2007 toen Andrew Ian Tweedie, de oprichter, zich had teruggetrokken uit een uitvoerende functie in het commerciële bedrijf dat hij had opgericht. En zo gedaan hebbend, de tijd kreeg om zich te concentreren op het gebied van de industriële geschiedenis, waarin hij al vele jaren geïnteresseerd was geweest. Een van zijn belangrijkste drijfveren was, om ervoor te zorgen dat de bronnen van informatie, met betrekking tot het industriële erfgoed van Engeland, werden bewaard voor toekomstige generaties. In een later stadium werd hij vergezeld door anderen die dezelfde passie met hem deelden. En er zijn ook af en toe bijdragen van lezers die informatie, of uit eigen ervaring, of uit door hen gevonden bronnen, kunnen toevoegen aan deze website.

De naam van de website is gelijk de (voor-)naam van zijn kleindochter: Grace.


Er is noodzaak, noch de wens, om al de informatie van die specifieke website hier te gaan herhalen. Ik wil echter graag wat specifieke -of eigenlijk willekeurige- afbeeldingen laten zien en dan nog moet ik ijlings de kanttekening maken dat ik làng niet alle afbeeldingen heb bekeken. Daarvoor zou ik waarschijnlijk de rest van dit toch al niet meer zo lange jaar (2016) exclusief moeten reserveren. En er zijn, mocht het u ontgaan zijn, nog een aantal andere -best omvangrijke- projecten waar ik ook erg graag mee door en verder wil gaan. Wat ik hier laat zien, is slechts een selectie van de bekeken PDF-bestanden en, zoals gezegd, dan ook nog een selectie van slechts een gering aantal informatiebronnen. Ik wil u daarom direct op deze plek nogmaals de link naar die website aanbieden, zodat u, mocht u dat wensen, direct door kunt klikken naar die website. Klik HIER om naar de volledige website van Grace's Guide te gaan. Toch hoop ik dat u nog even mee kijkt naar het volgende.

Er is namelijk toch een relatie-tje met Dreumel. Geen directe en wellicht maak ik mezelf schuldig aan het willen zien van relaties die er niet waren. Toch valt niet te ontkennen dat Dreumel één van de locaties is geweest waar gewèldige vooruitgang werd geboekt door mechanisch zéér vernieuwende machines. De constante plaag van Waal- en Maaswater dat alle polders vèr rondom Dreumel te regelmatig en te vaak overspoelde, werd met deze vinding en uiteindelijke installatie daarvan weliswaar niet volledig de wereld uit geholpen, maar het was wel degelijk een grote innovatie. Het stoom gemaal, uitgevonden door Henri François Fijnje (inderdaad, zonder Salverda) en op 16 maart 1847 al geïnstalleerd en getest in de Dreumelse polder.

Ik raak er elke keer weer danig van onder de indruk. Daar waar er in veel huidiger tijden mogelijk en waarschijnlijk nog steeds gedacht wordt dat alles vóór ons, achterlijke en barbaarse tijden waren, word ik telkenmale uit die gedachte (nog) wakker(der) geschud en er stevig op gewezen dat er gedurende die 'achterlijke' tijden fenomenale uitvindingen werden gedaan. Juist vanwege het gegeven dat er van veel minder kennis moest worden uitgegaan en er veel minder middelen ter beschikking stonden, is het omgekeerd evenredig best wel telkens een complete sensatie te noemen als er weer iets ècht nieuws werd uit gevonden.  

Grace's Guide laat op onnavolgbare wijze zien hoe die ontwikkelingen zich -in Engeland- hebben afgespeeld. En niemand maakt me wijs dat die vindingen slechts tot Engeland beperkt bleven, want vele van die machines werden, ook toen al, tentoon gesteld op wereldtentoonstellingen.  

In Engeland bestond een weekblad dat 'The Engineer' als titel mee kreeg. Niet geheel onterecht, want dan blad staat elke maand weer barstens vol met gepatenteerde nieuwe uitvindingen en verbeteringen aan al bestaande machines. Grace's Guide laat al deze bladen de revue passeren en u kunt ze, desgewenst, als PDF bestanden, allemaal bekijken. Fantàstisch!!

Uiteraard werd er ook in Nederland ijverig nagedacht over vernieuwingen, maar Wikipedia informeert ons erover dat:

'... De industriële revolutie, in feite een geleidelijk proces, vond in Nederland plaats gedurende de tweede helft van de 19e eeuw, wat bijna vijftig jaar later was dan in België (1799) en honderd jaar na het begin in Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië vond vanaf 1750 een aantal ontwikkelingen plaats die leiden tot een massale uitbreiding van de fabrieksmatige productie. Nederland liep daarbij dus erg achter. Toch is de industrialisatie ook in Nederland uiteindelijk op gang gekomen ...'

Neem bijvoorbeeld 'The Engineer' van 4 januari 1856, maar liefst 160 jaar geleden:

En, uiteraard, naast deze heel erg mooie met de hand gemaakte 'General Arrangement' tekeningen, werd er ook uitgebreid stil gestaan bij, en geschreven over, de werking en uitleg van deze 'nieuwe locomotief' machine. Ehh ... ik herhaal ... 1856 !

The Engineer - JAN-4th-1856
The Engineer - JAN-4th-1856.pdf (6.72MB)
The Engineer - JAN-4th-1856
The Engineer - JAN-4th-1856.pdf (6.72MB)

De 'Engineer' van 11 januari 1856. Ik werk toevallig bij een scheepswerf (Damen Schipyards) en het doet me waarlijk deugd te zien dat er toen al, in 1856, hard gewerkt werd aan de verbetering van machines aan boord van schepen. In  onderhavig voorbeeld een lier, bijvoorbeeld om een anker mee te laten zakken of juist omhoog te kunnen halen.

The Engineer - JAN-11th-1856.
The Engineer - JAN-11th-1856.pdf (10.69MB)
The Engineer - JAN-11th-1856.
The Engineer - JAN-11th-1856.pdf (10.69MB)

'The Engineer' van 18 januari 1856: Ook over deze zaken werd uitvoerig nagedacht en daar waar mogelijk, verbeteringen door gevoerd:

The Engineer - JAN-18th-1856.
The Engineer - JAN-18th-1856.pdf (8.37MB)
The Engineer - JAN-18th-1856.
The Engineer - JAN-18th-1856.pdf (8.37MB)

Een klein sprongetje naar 'The Engineer' van 6 juni 1856:

Een verbeterde machine om bouten mee te fabriceren.

The Engineer - JUN-6th-1856.
The Engineer - JUN-6th-1856.pdf (12.65MB)
The Engineer - JUN-6th-1856.
The Engineer - JUN-6th-1856.pdf (12.65MB)

Ik stel voor om 'The Engineer' van 25 januari 1856 er nog eens bij te pakken. Grandioos !

The Engineer - JAN-25th-1856
The Engineer - JAN-25th-1856.pdf (8.93MB)
The Engineer - JAN-25th-1856
The Engineer - JAN-25th-1856.pdf (8.93MB)

Kijk nou, weer een stukje 'Marine Engineering'. 'The Engineer' van 1 februari 1856:

The Engineer - FEB-1856
The Engineer - FEB-1856.pdf (8.61MB)
The Engineer - FEB-1856
The Engineer - FEB-1856.pdf (8.61MB)


We maken een sprongetje, naar 'The Engineer' van 30 maart 1860

The Engineer - MAR-30th-1860
The Engineer - MAR-30th-1860.pdf (14.73MB)
The Engineer - MAR-30th-1860
The Engineer - MAR-30th-1860.pdf (14.73MB)
The Engineer - MAY-26th-1865
The Engineer - MAY-26th-1865.pdf (12.96MB)
The Engineer - MAY-26th-1865
The Engineer - MAY-26th-1865.pdf (12.96MB)


The Engineer - MAY-7th-1869
The Engineer - MAY-7th-1869.pdf (13.92MB)
The Engineer - MAY-7th-1869
The Engineer - MAY-7th-1869.pdf (13.92MB)
The Engineer - JUN-26th - 1868
The Engineer - JUN-26th - 1868.pdf (14.3MB)
The Engineer - JUN-26th - 1868
The Engineer - JUN-26th - 1868.pdf (14.3MB)
The Engineer - JAN-7th-1870
The Engineer - JAN-7th-1870.pdf (9.84MB)
The Engineer - JAN-7th-1870
The Engineer - JAN-7th-1870.pdf (9.84MB)


The Engineer - JUL-30th-1875
The Engineer - JUL-30th-1875.pdf (12.54MB)
The Engineer - JUL-30th-1875
The Engineer - JUL-30th-1875.pdf (12.54MB)
The Engineer - JAN-26th-1872
The Engineer - JAN-26th-1872.pdf (13.62MB)
The Engineer - JAN-26th-1872
The Engineer - JAN-26th-1872.pdf (13.62MB)
The Engineer - NOV-7th-1890
The Engineer - NOV-7th-1890.pdf (14.1MB)
The Engineer - NOV-7th-1890
The Engineer - NOV-7th-1890.pdf (14.1MB)

Heeft u een werktuigbouwkundig hart, dan kan het niet anders of deze website spreekt u keer op keer op keer weer aan. Wat een pràchtige verzameling informatie en afbeeldingen.  Het heeft mij in ieder geval lange tijd geboeid en ik zal nog vaak terug keren naar deze, inmiddels aan mijn favorieten toegevoegde, website. Had ik u de directe link(s) naar deze website al verstrekt. Beter nog een keer dan. 

Klik HIER naar de Home page.

Klik HIER om naar de archieven te gaan.

Klik HIER om naar alle 'The Engineer' bladen te gaan.


HAVE FUN!