OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Ik kan me natuurlijk niet meer herinneren wanneer ik voor het allereerst in m’n leven anderen ervan moest overtuigen dat mijn achternaam slechts met 1 S geschreven diende te worden en niet, zoals mensen allemaal & altijd doen als ik niet speciaal ingrijp, met 2 ss-en. 

Waarschijnlijk doe ik dat al vanaf dat ik voor het eerst zelfstandig, zonder mijn ouders, de straat op mocht en mijn achternaam moest ergens genoteerd worden. Bij de verkenners … bij de zwemclub … bij de waterpoloclub … op scholen … op dansles … op rekeningen … sollicitaties … en ga zomaar door.  Het heeft me wel altijd, en nog steeds, verbaasd dat er standaard altijd van 2 SS-en werd en wordt uit gegaan. 

Bij een achternaam als ‘Bakker’ of ‘Visser’ of ‘Gerritsen’ is er geen mens die overweegt om dat zónder dubbele letters in het midden te schrijven. Wordt veroorzaakt door de kòrte klank die aan die dubbele letters voorafgaat … à … ì … è … Maar van der Giesen heeft die korte klank helemaal niet en dus … chronische vraagtekens waarom die achternaam altijd –door anderen- met 2 SS-en wordt geschreven. 

Dus, leer je al snel dat als je je achternaam goed geschreven wenst te hebben, dat je dat duidelijk en expliciet van tevoren aan moet geven. De zo vaak gestelde vraag ‘Hoe heet U?’ wordt dan ook al vele, vele jaren direct gevolgd door ‘van der Giesen … met 1 S’ als antwoord. Desondanks ben ik toch de tel al heel lang geleden kwijt geraakt over hoeveel credit cards, vliegtickets, betaalpassen, zelfs school- en cursus-diploma’sidentiteitskaarten, paspoorten, en noem ze allemaal maar op, terug gestuurd moesten worden naar de afzender, in afwachting van soortgelijks, maar dan met de juiste achternaam erop. 

Onze kinderen werden, steeds volwassener wordend, en naarmate ze steeds meer hun eigen zaakjes dienden te regelen, met exact hetzelfde probleem opgezadeld. 

Een lange inleiding, maar het is goed dat ik deze al zowat levenslang aanhoudende frustratie er eens een keer uitgooi … geestverrijkend.

Maar eigenlijk, en veel meer, om een heel andere reden. Tijdens het verwerken van Dreumelse huwelijkstoestemmingsakten (1913-1932) was ik onlangs op zoek naar de trouwakte van Antonius Wilhelmus van de Weerdt en Janna van Vlaanderen. Lang gezocht, maar alsmaar niets kunnen vinden. Tot ik op een website (De Bommelwaardse Boom) stuitte, waar zowaar, met data en al, hun trouwdatum en –gemeente werd bekend gemaakt. 

Ooit downloadde ik al eens alle akten vèr rondom Dreumel, ook van Tiel, en kon zodoende redelijk eenvoudig vast stellen dat dit huwelijk niet op die datum, noch in die gemeente, had plaats gevonden. En omdat ik het zeer op prijs stel als tweeden, derden en vierden mij ook corrigeren als er fouten op mijn site staan, heb ik de stamboom-samensteller ook direct over deze verkeerde gegevens ingelicht. Direct gevolgd door een reactie van die stamboomhouder, waarin hij erkent dat dat foute informatie was, die hij vervolgens ook direct van de site heeft verwijderd. Binnen een dag had hij echter wel de juiste gemeente gevonden waar dit echtpaar trouwde. Dat bleek Beuningen te zijn en hun trouwakte had ik toen snel gevonden uiteraard.

Het volgende (1 dag later) mailtje van dezelfde stamboomhouder, die overigens de data verwerking mede verzorgd voor de website http://www.juweliervanwijnen.net/  Bommelerwaardse Boom, was een verzoek om, indien aanwezig, meer informatie over de familie Henricus van Baren, rasechte Dreumelnaren. De oostelijke begrenzing van het Bommelerwaardse Boom onderzoeksgebied ligt blijkbaar bij Dreumel en dus is informatie over onze gemeente ook voor die website van belang. Ik heb die informatie aangeleverd en zie daar … en hier ... middels een speciaal stamboomaanmakend programma werden deze data heel snel op de site van de Bommelwaardse Boom geplaatst.

http://gw.geneanet.org/vanwijnen28?lang=nl&pz=ronald+cornelis&nz=van+wijnen&ocz=0&p=henricus&n=van+baren 


Ook afgewerkt! Deze ontwikkeling zou het eind hebben kunnen betekenen van de mail-communicatie met deze stamboombeheerder. Maar dat bleek niet zo te zijn, toen ik wederom een mailtje van hem ontving, met de vraag of ik wist wanneer ‘van der Giesen’ eigenlijk de 2 SS-en was kwijt geraakt en vervolgens met 1 S diende te worden geschreven. 

Nu was ik ooit al eens van plan om een eigen stamboom samen te gaan stellen, al zo ongeveer vanaf dat ik met deze hobby, inmiddels uitgegroeid tot een gezonde passie, ben begonnen, niet heel lang na 2008. Maar omdat mijn pensioengerechtigde afzwaaidatum volgens de meest recente regeringsplannen is vastgesteld op 21 september 2018, en die datum al relatief snel bereikt zal worden, had ik me voor genomen om het daarna –bij leven en welzijn- eens uit te gaan werken. 

Ik moest het antwoord op de vraag van die stamboomhouder zodoende geheel schuldig blijven, me overigens goed realiserend dat die verandering van 2 naar 1 (S) zomaar veroorzaakt zou kunnen zijn door een (abusievelijke?) verschrijving (officieel heet dat een 'dwaling') van een gemeentelijk secretaris, ergens ten lande, die –mogelijk als allereerste en allerenige- gemeend had dat het net zo goed met 1 S kon. Scheelde weer inkt aan zijn kroontjespen ! 

Toch wilde ik me niet helemaal onbetuigd laten en heb de volledige voornamen van mijn ouders naar hem door gestuurd, alsmede hun geboortedata en geboorteplaatsen. Te weten: 

► Mijn vader,  Johannes van der Giesen, geboren in 1911, te Fijnaart (& Heijningen / West Brabant), en

► Mijn moeder,  Elisabeth Adriana Ottevanger, geboren in 1917, te Klundert (idem). 

En, zeer gewaardeerde lezers en lezeressen, dat leverde binnen zeer korte tijd, enkele dagen zelfs, het volgende –voor mij- zeer verrassende resultaat op, geheel en al gegenereerd door de stamboomeigenaar van die andere site, de heer Ron van Wijnen:

 En … mijn verdere voorvaderen en –moederen … jeetje mina !! Goeie genade !! 

U kunt deze site en stamboom overigens zelf bekijken op:

http://gw.geneanet.org/vanwijnen28?lang=nl&pz=ronald+cornelis&nz=van+wijnen&ocz=0&m=A&p=johannes+dingeman&n=van+der+giesen&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on


Hier worden zomaar plompverloren 5 generaties van der Giesen & Ottevanger opgevoerd, waar ik het bestaan nog niet eens van kon vermoeden. Blijkbaar was en is er zoveel informatie digitaal ter beschikking dat je -als deskundige- met enkele eenvoudige drukken op een knop zo'n voltallige stamboom, compleet met wortels, takken en twijgjes, kunt genereren. En dat werd op deze wijze zomaar door die meneer Ron van Wijnen aan me gepresenteerd. Ik was er volledig, en ben er nog een beetje, sprakeloos van.

Zit u niet te verbijten dat u de tekst niet kunt lezen op deze afbeelding. Het is slechts bedoeld om u inzage te geven in de begrenzingen van deze verzameling personen, met geheel onderaan Johannes Dingeman (JoDi) van der Giesen himself !! Ik heb deze data-waterval opgedeeld in twee delen, een linker- en rechterdeel.

En de afzonderlijke personen voorzien van een nummer, zodat ze makkelijker terug te vinden zouden kunnen zijn in een hele grote afbeelding. Waarop niet alleen al die nummers van deze personen terug komen, maar ook alle beschikbare akten te zien zullen zijn. Deze grote afbeelding, die na completering van dit deel 1 (de van der Giesen takken) al 60 Mb groot is, moet nog helemaal voorzien worden van alle akten die met het rèchterdeel van de gehele stamboomafbeelding -de Ottevanger takken- van doen hebben. Die grote afbeelding zal ik u pas kunnen laten zien als alles helemaal afgewerkt is, dus na het tweede deel óf na het laatste deel, mochten er onverhoeds nog meer delen verschijnen. 

Maar vooralsnog dus alleen het linker deel van de stamboom met de nummering per persoon. En de gegevens, zoals die vermeld worden als je op een naam van een persoon klikt en de persoonsgebonden data naar boven komen.


Onderstaand ga ik u verrassen, maar wellicht ook een beetje overladen, met akten. Maar op elke akte staat wel het persoonsgebonden nummer dat hierboven wordt aan gegeven voor elk individu. Zo is elke akte terug te voeren naar een persoon in  de stamboom. Het dilemma van deze website is, wat stambomen betreft, het feit dat je geen mogelijkheid hebt om in de breedte (liggend) te werken, maar slechts in de hoogte en laagte (staand). 

Het is om deze reden dat ik die grote afbeelding aan het samen stellen ben (die -als het lukt- gepresenteerd zal  gaan worden of als aanklikbaar *.PDF-, of als *.PNG afbeelding), maar op deze websitebladzijde gedwongen wordt ze allemaal onder elkaar te laten zien.

Daar gaan we!


5 Generaties van der Giesen, Giessen en Giezen voorvaderen en voormoederen. Gràndioos. Natuurlijk weer veel en veel meer werk dan ik ooit vermoedde, toen ik me bedacht dat ik best wel eens zou kunnen proberen om daar zoveel mogelijk akten bij te gaan zoeken. 

Had u, vóór u zo moedig was om dit allemaal tot hier door te gaan spitten, ooit van … De Mijl Krabbe en Nadort … gehoord. Ik in ieder geval niet en dàt was een gezoek van jewelste om dààr (van die gemeente) akten van boven water te tillen. Dit 'dorp' lag in de buurt van Dordrecht en ‘s-Gravendeel en Dubbeldam en daar zijn ook veel burgerlijke stand registers van De Mijl Krabbe en Nadort naartoe verhuisd. 

Toch heb ik ook weer heel veel steun gehad aan de weergaloze website van www.zoektakten.nl. Fantastisch en ik kan de webeigenaar niet hartelijk genoeg danken voor al die moeite, die hij zich pro deo getroost om allen, die daar in geïnteresseerd zijn, op zeer eenvoudige wijze toegang te verlenen tot de eindeloos gevulde archieven van www.familysearch.com. Als je alleen dààrin zou moeten gaan zoeken … dan deed je het zeer waarschijnlijk niet, tenzij je er mogelijk dik voor betaald wordt. Dus, Jaques, zeer hartelijk dank wederom, net als al die 539+ eerdere keren. 

Op de site van www.zoekakten.nl wordt deze melding zeer terecht getoond.

Korte informatie over FamilySearch ...

Mijn bevindingen over deze stamboom zijn, zult u ongetwijfeld gezien hebben, zo uitgebreid en veelzijdig en groot, dat ik het weer niet in één deel kan onderbrengen. De complete stamboom zoals te zien is op : 

http://gw.geneanet.org/vanwijnen28?lang=nl&pz=ronald+cornelis&nz=van+wijnen&ocz=0&m=A&p=johannes+dingeman&n=van+der+giesen&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on

Deel 1, deze eerste -linker- helft, gaat over de van der Giesens, mijn achternaamgenoten. 

Deel 2, de tweede -rechter- helft, gaat over de Ottevangers. Dat zijn dan de voorvaderen en –moederen van mijn moeders kant. Zij heette Elisabeth Adriana Ottevanger. 

(Tja, de registratie van Dreumelse akten van overlijden ligt dus weer even, en hoogst waarschijnlijk wel iets langer ook, stil. Het is niet anders, het is kei- en ongekend leuk en interessant om met je eigen stamboom bezig te zijn, dus daar laat ik me maar flink en geheel vrijwillig, zo lang als nodig, door afleiden).


Ik sluit dit eerste deel, over de van der Giesen stamboomtakken, af met een mooie foto van mijn opa en oma van vaders kant. 

Dingeman van der Giesen en Wilhelmina Saarloos.Tot in deel 2. (Klik op)