OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Deel 1 (Klik HIER om dat deel eerst te lezen) ging over de van der Giesens, waar ik een regelrechte nazaat van ben. Maar natuurlijk ook van al de families, die de achternaam Ottevanger dragen. Immers, mijn moeder heette zo en deze familie heeft evenveel recht op een deel van de complete stamboom als de van der Giesens derhalve. 

Ik laat nog graag een keer de link naar die website zien waar zich alles op ontvouwt, mocht U interesse hebben om die te bekijken.

http://gw.geneanet.org/vanwijnen28?lang=nl&pz=ronald+cornelis&nz=van+wijnen&ocz=0&m=A&p=johannes+dingeman&n=van+der+giesen&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on

Wat u helaas niet in volle glorie zult kunnen bekijken, is een ‘grote’ afbeelding, waar ik, al zoekende en vindende van alle akten die ik u heb getoond en ga tonen, zeer intensief mee bezig ben geweest. De complete van der Giesen – Ottevanger stamboom, inclusief takken en twijgen. Met ook nog andere documenten toegevoegd en foto's zelfs. Er was, zo bleek, zóveel aan toe te voegen, dat het de digitale spuigaten volkomen uit liep en ik heb  de verdere uitbreiding, en de gehoopte publicatie, moeten staken.

Alhoewel Power Point, waar ik die afbeelding mee samen stelde, zonder mankeren alles toe staat wat toevoegingen en steeds verdere uitbreidingen betreft, werd dat een compleet ander verhaal zodra ik die afbeelding wilde omzetten naar bijvoorbeeld een *.PDF bestand. Die omzetting heeft inmiddels al verschillende ‘cold reboots’ voor m’n computer betekent, aangezien alles tot een complete stop was gekomen. 

Bij een laatste poging viel, alhoewel ik dat niet met 125% zekerheid wéét, nota bene het geluid van mijn tv uit (Tele2 levert zowel tv als digitale verbindingen). Nooit eerder mee gemaakt en vanaf dat ik m’n computer weer aan de gang had gekregen middels de zoveelste ‘cold reboot’, is het ook niet weer voor gekomen. Het is wel -ternauwernood- gelukt om die afbeelding om te zetten naar een *.PNG bestand, dat 150 Mb groot bleek te zijn geworden. En vervolgens ook nog naar een *.JPEG bestand, ‘slechts’ 60 Mb groot. Maar allemaal veel te groot om op m’n site te plaatsen. 

Mocht iemand desondanks interesse hebben in die grote afbeelding, mail me gerust  (karibuni@tele2.nl of jdvdg@outlook.nl) en dan kan ik u eventueel die afbeelding alsnog toesturen met WeTransfer. Ik heb er wel een mini-screenhot van gemaakt, die ik u, bij betreurenswaardig gebrek aan beter en véél groter, onderstaand laat zien. Onleesbaar, maar daar vraag ik uw begrip voor. 

Zó ziet die complete stamboom (maar met alleen jaartallen van geboren worden en overlijden) er uit op de site van De Bommelwaardse Boom:

(Klik je vervolgens op de naam van een persoon, dan krijg je de individuele informatie te zien).

Het linker deel is het van der Giesen deel (Deel 1). Het rechter-, Ottevanger-deel, van die stamboom ziet er als volgt uit:

= geboren ; = overleden ; = getrouwd

De bij de namen goed zichtbare nummers (tussen haakjes) komen overeen met de nummering op alle akten en documenten, die ik hieronder de revue zal laten passeren.

Digitaal zijn er nog geen akten beschikbaar voor no. 15, mijn moeder, die in 1917 in  Klundert werd geboren. Klundert, net als Fijnaart & Heijningen en Willemstad en Zevenbergen, liggen overigens allemaal in West Brabant. (Ik ben zelf in Breda geboren).

De geboorteakte van Johannes Ottevanger.

Raar. Er wordt een tweede Ottevanger in Willemstad geboren in datzelfde jaar, maar het lijkt geen familie te zijn van ‘mijn’ Ottevangers. Toch maar even hier weer geven. Je weet maar nooit wanneer het ineens blijkt wèl familie te zijn.

De geboorteakte van Anna Grietje den Bakker en de huwelijksakte van haar en Johannes Ottevanger.

De geboorteakte en akte van overlijden van Arnoldus den Ottervanger. 

Geboorteakte en -daaronder- de akte van overlijden van Elizabeth Adriana Polak.

De geboorteakte en -daaronder- de akte van overlijden van Jan den Bakker.

De geboorteakte van Janneke den Hollander.

De huwelijksakte van Jan den Bakker en Janneke den Hollander.


De geboorteakte van Boudewijn den Ottervanger.

De geboorteakte van Adriana van Mourik.

De huwelijksakte van Boudewijn van Ottervanger en Adriana van Mourik.

Daar had de gemeentelijk secretaris wel even zijn handen vol aan. Uurtje werk, schat ik. En nadien een versleten kroontjespen.

De akte van overlijden van Boudewijn Ottevanger.

De geboorteakte van Jan Polak.

De geboorteakte van Pieternella Buijs, dochter van Elisabet Buijs, die (Elisabet) toen nog niet getrouwd was. Pieternella heeft de achternaam Buijs (vanaf haar geboorte, 9 november 1926) tot 24 februari 1827 gedragen. Tot haar moeder op die datum in Willemstad trouwt met Cornelis Roepers.

Deze notitie werd in de marge geschreven van de geboorteakte van Pieternella -eerst Buijs- daarna Roepers.

De huwelijksakte van Jan Polak en Pieternella Roepers.

De akte van overlijden van Jan Polak.

De akte van overlijden van Pieternella Roepers.

Naarmate we verder in de tijd terug gaan, wordt het steeds minder makkelijk, je mag gerust stellen steeds moeilijker, om akten of andere documenten te vinden, die te maken hebben met de voorvaderen en -moederen. Die ik overigens veel liever àchtervaderen en -moederen zou willen noemen, aangezien we ze hebben achter gelaten. Het niet kunnen vinden van akten zou ook wel degelijk te maken kunnen hebben met steeds anders -op akten- geschreven voor- en/of achternamen. Als je op Ottevanger, Ottervanger of Ottenvanger moet zoeken, inclusief alle mogelijkheden van voornaamvarianten, dan is het schier ondoenlijk om daar binnen een acceptabele periode iets van te kunnen vinden. Wel jammer!

Het moge al duidelijk zijn geworden, bij het zien van alle vorige akten en vooral bij het niet zien van een aantal mogelijke akten, dat ik bepaalde akten simpelweg niet heb kunnen vinden en ze dus ook niet in dit verhaal kan weer geven. En dat geldt in toenemende mate naarmate we steeds verder terug de geschiedenissen in duiken. Maar, ik laat uiteraard alles zien wat ik heb gevonden.

Geboorteakte Jacob Polak.

Akte van overlijden van Jacob Polak.


Wat een mooie, prachtig handgeschreven, geboorteakte van Adriana Knook. En van de andere personen die toen werden geboren.

Akte van overlijden van Adriana Knook.


Zoals ik dat ook gedaan heb bij deel 1, de van der Giesen stamboomtakken, heb ik ook bij dit deel, de Ottevanger stamboomtakken, niet àlle personen nagezocht, maar slechts die, die de achternaam van der Giesen of Ottevanger hadden en degenen die daar direct aan gerelateerd waren. Alleen de 'genummerde' personen heb ik onder de loep genomen en de over gebleven personen niet meer verder onderzocht.

Ter afsluiting van dit Ottevanger deel een foto van de ouders van mijn moeder, mijn opa en oma derhalve: (Rechts) Johannes Ottevanger en Anna Grietje den Bakker. iKIk

Ik ben héél wat te weten gekomen over mijn en onze stamboom. Toch dankzij meneer Ron van Wijnen. Waarvoor grote dank.