OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het zou me niet in het minst verbazen als ik bij andere verhalen ook al becommentarieerd heb dat het een speciaal verhaal is. Dat komt omdat ik in wezen elk verhaal speciaal vind en de een niet uitzonderlijk of noemenswaardig specialer dan een ander.

Hetgeen geheel anders is voor al de verhalen die onder dit hoofdstuk werden samen gebracht. Sinds mei 2008 ben ik weduwnaar en zijn onze drie kinderen moederloos geworden. 'Ons Mam' overleed op 30 mei 2008 en naarmate de tijd, sinds haar overlijden en begrafenis, verstreek ben ik heel geleidelijk maar in toenemende mate met meer passie, met het verzamelen begonnen van 'alles' wat met name te maken heeft met het protestantse kerkhof, waar ook zij, gelijk zoveel anderen die haar voor gingen en inmiddels ook na kwamen, werd begraven.   

Ik maak u er hier nogmaals graag op attent dat ouders weliswaar meer kinderen kunnen hebben gekregen dan in déze gegevens wordt vermeld. Dat kunnen dan kinderen zijn, die buiten Dreumel werden geboren en/of kinderen, die niet op het Protestantse kerkhof in Dreumel werden begraven en dus ook niet in deze data worden vermeld. Déze gegevens gaan uitsluitend over personen die op het prot.kerkhof werden begraven.

 

Dit hoofdstuk is aan alle aldaar begraven personen gewijd en dit kerkhof heeft zo -al jàren- doende sinds 2008 een zeer uitzonderlijk plekje veroverd in mijn hart.

Maar speciaal opgedragen aan ... (Relinde Monica Fabiola)

Monique van der Giesen-Bouwman

30 december 1964 - 30 mei 2008


P.S. Mocht u in al deze verhalen een 'Officiële Persoonskaart' tegen komen, en dat zijn er wel een aantal, dan is het -denk ik- niet verkeerd u te realiseren  dat er dan wederom € 8,= werd besteed voor een zeer goed en nobel doel. Namelijk om meer informatie boven water te halen dan aanvankelijk gedacht werd. Persoonskaarten worden, tegen betaling, verstrekt door het Centraal Bureau Genealogie te Den haag.