OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Een woordje vooraf.

Je zou ook kunnen zeggen, het Nederlands Hervormde Kerkhof op hetzelfde adres te Dreumel. In hoeverre Nederlands Hervormd en Protestantisme met elkaar overeen komen, of juist van elkaar verschillen, weet ik niet geheel exact. Ik heb geprobeerd, maar zeker niet erg lang, om daar een eenduidig antwoord op te vinden op heel veel verschillende websites, die hier langdurige, en af en toe best wel gecompliceerde, uiteenzettingen over ten beste geven. 

Op een website vond ik deze tekst. Heel duidelijk, eenvoudig, kort en bondig : De Nederlands Hervormde kerk is de grootste protestantse kerk in Nederland. Mocht iemand het niet met mijn zeer tentatieve conclusie eens zijn, dan hoor ik dat erg graag per email (Niet bellen, ik ben nagenoeg doof!). Maar ik heb besloten dat deze twee geloofsovertuigingen niet beduidend van elkaar verschillen. Nuanceverschillen dus nog eventueel, en ik geef er aansluitend de voorkeur aan om op deze website Protestants te gebruiken ten faveure van Nederlands Hervormd. 

Aanvankelijk verkeerde ik ook in de veronderstelling dat alle locaties waar overledenen ter aarde werden en worden besteld, of met 'begraafplaats' of met 'kerkhof' kunnen worden betiteld. En dat je deze betitelingen dus willekeurig door elkaar heen zou mogen toepassen, al naar gelang het uit kwam. Toch wèrden -verleden tijd- de plaatsen waar overledenen werden begraven en die op het terrein van een kerk waren gesitueerd, eerder kerkhoven dan begraafplaatsen genoemd. In die zin is het gebruik van het woord 'kerkhof' voor het kerkhof aan het Kerkpad dus marginaal beter gekozen dan 'begraafplaats'. En wordt de algemene begraafplaats in Dreumel, zich niet bevindend op een kerk-terrein, derhalve dan ook begraafplaats genoemd.  Dreumel heeft een Rooms Katholiek Kerkhof, een Protestants Kerkhof en een Algemene Begraafplaats binnen haar toch redelijk beperkte dorpsgrenzen.

Voorafgaand aan dit voorwoord en de verhalen die komen gaan, heb ik de website-provider Strato gevraagd hoeveel -beperkingen kwa- ruimte ik eigenlijk heb op deze website. Het wat mij betreft bijzonder gunstige antwoord van Strato was als volgt: 'Wat betreft de opslagruimte / grootte van uw website. De enige beperking aan onze kant is inderdaad het aantal pagina's (in uw geval, verhalen). Er bestaat dus geen beperking qua opslagruimte / aantal gigabytes'.

Dit erg belangrijke gegeven heeft me dan ook geheel -en nog snel ook- over de streep getrokken om te besluiten met welke verhalen ik verder wil gaan op dit moment. De keus tussen de vele verhalen en anekdotes, waar ik uit kon en kan kiezen, was niet echt moeilijk. Al jaren geleden (2009) ben ik begonnen met het trachten te achterhalen van zoveel mogelijke relevante gegevens over en van de overledenen, die op het eerder genoemde kerkhof werden begraven. Naast mijn eigen vrouw en moeder van onze drie kinderen, die daar op 4 juni 2008 werd begraven, Relinde Monica Fabiola (Monique) van der Giesen-Bouwman. Een uit puur en langdurig verdriet geboren hobby, die later een passie is geworden en die in intensiteit niet meer lijkt te zullen verminderen, tot ook ik op datzelfde kerkhof begraven zal worden.

Ik ben de tel geheel kwijt geraakt hoeveel Power Points, Mails, Excel-, Access en Word bestanden ik al gevuld heb met gegevens over al deze personen en het is van nul en generlei toegevoegde waarde om dat te willen bijhouden. Datzelfde geldt voor het totale bedrag dat ik uit heb gegeven, en uit heb willen geven, om data te vergaren over al deze personen. 

Slechts de zon gaat voor niks op, alhoewel ... al de ontelbare akten die www.familysearch.com voor ons en de hele wereld GRATIS bewaart en digitaal ter beschikking stelt, zijn van schier onschatbare waarde voor onderzoek en het kunnen vinden van feiten en gegevens.   

Voor alléén al de provincie Gelderland zijn het getoonde aantal afbeeldingen gràtis te downloaden. Grote hulde aan FamilySearch en ik heb ook al vele tien-/honderd-duizenden akten van deze site kunnen downloaden en gebruiken in al mijn verhalen. En zo ook voor een Power Point presentatie, die ik uiteindelijk, na en gedurende jaren van onderzoek samen heb kunnen stellen, waarin alles, dat ik heb kunnen verzamelen over al die eerder genoemde overledenen, heb tezamen gebracht. Het is een volkomen interactieve presentatie geworden, waar een ieder die er gebruik van zou wensen te maken, zelf kan bepalen wat hij of zij wel of niet wilt zien. 650 Mb groot!

Echter ...  ik kan alsmaar niet aan het idee ontsnappen dat ik de zowat enige tot nu toe ben, en lijk te blijven, die hier voortdurend interactief mee bezig is. Afgezien van een paar enkelingen, die ik de Power Point presentatie doel bewust heb toe gezonden om er hun oordelen over uit te willen spreken, waarna ettelijke verbeteringen werden door gevoerd ... en alhoewel bekend mag worden verondersteld dat velen op de hoogte zouden kunnen zijn van het bestaan van deze Power Point ... heb ik nog geen verzoeken gekregen om die presentatie eens te mogen zien en uitproberen. Ook het aan de bestuursleden van de Dreumelse Geschiedkundige Vereniging Tremele voor stellen van deze presentatie, heeft -nog- niet geleid tot een verzoek hunnerzijds om in het bezit te worden gesteld van deze presentatie. Op de website van Stichting Tremele werd het bestaan van deze presentatie wel bekend gemaakt met onder meer deze aanbeveling.

("Daarnaast heeft hij een prachtige presentatie samengesteld over de personen die begraven liggen op de begraafplaats van de N. H. Kerk. Deze presentatie is de moeite van het bekijken meer dan waard!"). 

Eén en ander heeft me er nu toe aan gezet om al de verzamelde data op déze site te willen gaan presenteren. Bij mijn weten, en het is mijn vaste overtuiging dat niemand het beter weet, liggen er d.d. 15-04-2016 in totaal 216 geregistreerde en 2 niet geregistreerde personen begraven op het Protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. Ik zal beginnen met de twee personen die nog eerder dan het begin van de registratie (1870) werden begraven op dit kerkhof. Vervolgens met de overledene, die volgens deze vanaf 1870 bij gehouden registratie als no.1 werd begraven. 

Ik wijd aan elk van al deze personen een compleet verhaal -in zoverre als er informatie ter beschikking is- en zal zodoende ten slotte, bij leven en welzijn, eindigen met in totaal 218 méér verhalen dan nu. Of mogelijk meer als er tussen nu en dan nog personen begraven zullen worden. Maar nog lang geen 1000! 

Ik kan weer 'even' vooruit !

Ik begin er met ongelofelijk veel enthousiasme aan.  

Dit is het voorblad van de presentatie:

Voor degenen die graag zouden willen weten wat de betekenis is van de symbolen en waar de verdere inhoud van de oorspronkelijke presentatie ook nog o.a. uit kan bestaan, navolgend een legenda met de belangrijkste symbolen verklaard.


Ik laat u nog graag een tweetal bladzijden zien van die hand geschreven registratie. Ik kwam in het bezit van deze registratie dankzij Wim Verhoeff, voormalig beheerder van het protestantse kerkhof. Wim Verhoeff overleed in 2013, maar had een kopie van deze registratie al veel eerder ter mijner beschikking gesteld. Rest me om u er op te attenderen dat de in het register genoteerde data niet de data zijn waarop de personen zijn overleden, maar de dag waarop ze werden begraven. Ik toon u graag het voorblad en een willekeurige andere bladzijde uit dit register. 


De kadertjes met de hand geschreven tekst op èlk voorblad van een verhaal (telkens de bovenste afbeelding) zijn screen-shots van de tekst uit de registratie. Zoals deze bijvoorbeeld. Hendrik Goijer was nr.2 die werd geregistreerd en hij werd begraven op 28 maart 1872.