OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

 

Johannes Numans.

Doopakte.

Huwelijksakte.

Gróter = (iets) beter leesbaar!

Johannes Numans trouwde met ... 

Hun zoon. 

Hun woning op de Vluchtheuvelstraat 2.

Heel klein stamboompje van de Numans familie (Bron Stichting Tremele).

Overlijdensakte.

De grafmonumenten van zowel Johannes Numans (R.) als dat van zijn echtgenote Jeanette Brandsen (L.).

Grafmonument van Johannes Numans.

Locatie van het grafmonument op het prot.kerkhof, aangegeven op de door Wim Verhoeff († 2013) getekende plattegrond.

Locatie van het grafmonument op een overzicht van (een gedeelte van) het prot.kerkhof.

Stamboomtakken.

In het nieuws.

147 Jaren zijn al gepasseerd, sinds Johannes Numans overleed op ...