OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn doop-akte, op gesteld in Heerewaarden.

Extract uit het 'Gedoopten'-register van Heerewaarden.

Willem was de vader van ...

Willem was ook de vader van ... 

Zijn trouwakte. 


Op de trouwakte staat als achternaam van de bruid 'Philipsen' en dat was in een veel eerder stadium (toen ik haar geboorteakte registreerde op 19 april 2010) al een aardig groot probleempje, dat -zo mogelijk- van een verklaring moest worden voorzien. De trouwakte stelt dat haar vader Philipsen zou hebben geheten, anders zou ze immers deze achternaam niet hebben gedragen. Maar op haar geboorteakte staat gewoon de achternaam van haar vader en die is niet Philipsen. 

Haar móeder heette Hendrijn Philipsen en dat zal de secretariële dwaling veroorzaakt hebben. Hieronder hààr geboorteakte, met de ware namen van haar vader, te weten Otto van Buren. Dus ook Adriana heette eigenlijk al vanaf haar geboorte van Buren. En Willem Vissers trouwde dus met Adriana van Buren en niet met Adriana Philipsen.


Zijn overlijdensakte.

Zijn stamboomtakken.

144 jaren is het geleden dat Willem Vissers op het protestantse kerkhof werd begraven.