OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Zij was een dochter van ...

Zij was een zuster van ...

Zij was ook een zuster van ...

Zij was ook een zuster van ...

Zij was ook een zuster van ...

Haar overlijdensakte.

Haar Stamboomtakken. Onder nr. (008)

Wilhelmina Cornelia Numans werd 142 jaar geleden begraven.