OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     
◄ De tekening werd gemaakt door ene A. (Abraham) de Hean. Best lang geleden al, in 1732. Dat is –nu anno 2017- 285 jaartjes geleden.

 

Het zou zomaar de eerste afbeelding van deze kerk kunnen zijn die bekend is.

 

Diverse websites produceren informatie over deze kerk, zoals :

  

www.mijngelderland.nl :

  

"De eerste vermelding van deze aan de H. Victor toegewijde kerk komt voor in een oorkonde van 1117, maar er zijn aanwijzingen dat de kerktoren in eerste aanleg veel ouder is (ca. 900).


Vervolg van de tekst van:

www.mijngelderland.nl :

Na de reformatie (Red.: begonnen in 1516, toen de Duitse Theoloog Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde) werd de toren gemeentelijk eigendom, namen de protestanten het koor in bezit en werd het schip gebruikt voor opslag van materialen, als vluchtplaats voor mens en dier bij de talrijke watersnoden of voor dorpsvergaderingen. Omdat er geen onderhoud plaatsvond, raakte het schip in de loop der jaren in verval.


 

http://www.orgelsite.nl/kerken40/dreumel.htm

https://books.google.nl/books?id=9t1aAAAAcAAJ&pg=PA472&dq=dreumel&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

Geschiedenis van het Bisdom ‘s Hertogenbosch, door Lud. Henr. Christian Schutjes :

Tussendoor nog een paar prachtige afbeeldingen van deze zo bijzondere kerk:


Maar het is niet allemààl rozengeur en zonneschijn  ...


Het zal ongeveer eind mei geweest zijn, toen ik een meneer tegen kwam op het kerkhof, die met veel vlijt en ongetwijfeld met veel kennis van zaken en cement, bezig was het cement te verwijderen tussen de bakstenen van de muren van de kerk. Niet overal, maar daar waar hij dat nodig achtte en tot een hoogte niet hoger dan een meter of twee. Hij vertelde me dat het cement door ouderdom zo geërodeerd was dat het deels vervangen zou moeten worden.

Nadat al deze, mijns inziens voorbereidende, werkzaamheden waren verricht, en op diverse plaatsen hoopjes stenen lagen en grind was weg geharkt van de de muren …

… leek het er geruime tijd op dat alles niet meer door zou gaan. Ik kwam er geen werkmensen meer tegen en alles bleef liggen zoals het er lag.

 

Maar in juli 2017 kwam er gelukkig weer beweging in, en niet gering ook.  

De werkzaamheden weren uitgevoerd door De Gevelspecialisten Sluiters & Tebarts uit Ven Zelderheide:

https://www.degevelspecialisten.nl/over_ons.html

En per bijna alle daaropvolgende dagen zag je hoe de werkzaamheden werden uitgevoerd en de verbeteringen tot stand kwamen. Gapende gaten werden weer opgevuld met zorgvuldig geselecteerde stenen, die met een speciaal op kleur aangemaakt cement weer keurig netjes werden terug geplaatst waar ze de verwijderde stenen moesten vervangen.

Oeps, foute afbeelding gekozen. So sorry. Mogelijk in het kader van ‘De wens is de vader van de gedachte”, wie zal het zeggen. 

Ik heb ooit een goed doorwrocht voorstel ter tafels gebracht om een Memoriamonument op dit kerkhof op te richten voor alle overledenen. Met name allen, waarvan de grafmonumenten al werden geruimd gedurende de periode vanaf 1870 tot nu. Klik HIER voor dat (let wel ... lange) verhaal.

Die marmeren plaat met daarop al die naamplaatjes gemonteerd heeft nooit realiteit mogen worden. Althans ... hebben de rentmeesters van de protestantse gemeente al lang geleden besloten. En ook de gemeente West Maas en Waal vindt het daar, of zelfs elders op dit kerkhof, niet thuis horen.

Het is echter wèl degelijk de herstelde muur zoals die, samen met alle andere renovatietjes, aan het eind van juli 2017 geheel konden worden afgerond. De plastic kuipen met afvalstenen en zand en cement zijn weer verdwenen ...


 


… het grind is netjes terug geharkt … en het is bijna net weer zoals het was en behoort te zijn. De serene rust is terug gekeerd, en de kerkmuren kunnen er met verstevigde gelederen weer even wat langer tegen. 

Ik heb geen millimeter architectonische kennis, noch kan ik inschatten hoe deze verbeteringen zullen en kunnen bijdragen tot een nog langer voortbestaan van deze kerk. 

Maar vanuit een leken-perspectief wil ik de werkmensen zeer hartelijk bedanken voor de vakkundigheid die ze mijns inziens aan de dag gelegd hebben om alles wat haperde weer te herstellen. Prachtig werk, zeker daar waar kleurverschillen nauwelijks zichtbaar konden blijven. 

Zouden de vakmensen nog terug komen -na de bouwvakvakantie 2017- om deze restpunten op te lossen?

En gelukkig geen al te rare gezichten of vreemde opmerkingen als ze die wat oudere man elke dag daar weer daar zagen verschijnen om een olielamp van verse olie te voorzien. 

Vakwerk.

In memoriam Wim Verhoeff ... klik HIER.