OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Er is geen -gedigitaliseerde- geboorteakte, aangezien die slechts tot en met 1912 online staan. Hij was een zoon van ... 

Christiaan heeft Christiaan Albert Johan van Valburg nooit gekend en andersom idem dito. Maar het waren wel broers.

Zijn akte van overlijden.


Christiaan van Valburg wordt begraven op ...