OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar trouwakte.

Zij trouwt met ...

Zij is de moeder van ...

Zij is ook de moeder van ...

En de moeder van ...

Ten slotte ook de moeder van ... (Hetgeen overigens niet wil zeggen dat ze in totaal 4 kinderen kregen. Zie onderaan bladzijde opmerking daarover).

Haar akte van overlijden.

Haar stamboomtakken.


Zes en tachtig jaar geleden overleed Frederica Louisa Caroline Godron en ze werd begraven op ...