OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Leendert Tap neemt een speciale plaats in tussen de overige overledenen. Voor zover ik heb na kunnen gaan -en weet het daarom met aan zekerheid grenzende zekerheid- is hij de enige die niet overleed omdat zijn tijd op aarde er blijkbaar op zat, maar hij werd vermoord. Hij is daarom dan ook al eens reden geweest om een speciaal verhaal over hem, en zijn families, te schrijven. Dat zeer uitgebreide verhaal kunt u lezen door HIER te klikken. Vanuit dat specifieke verhaal kunt u dan, indien gewenst, ook weer terug linken naar deze terugblik op zijn leven.

Zijn geboorteakte.

Zijn trouwakte.

Document bij Huwelijksakte. Wellicht speciaal omdat hij veldwachter was.

Hij trouwt met ...

Zijn akte van overlijden ... op 31-jarige leeftijd vermoord te Driel.

Het eerste grafmonument, alleen nog voor Leendert Tap.

Het tweede grafmonument voor het graf, waarin zijn vrouw zich bij hem voegde.

Locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

Locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Leendert Tap's stamboomtakken. Kinderen hebben hij en Christina Aletta nooit gekregen.


Het is vier  en tachtig jaar geleden dan Leendert Tap werd vermoord en kort daarna werd begraven op ...