OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn of haar geboorte-, tegelijkertijd akte van overlijden. Helaas werd nagelaten om het geslacht van het kind erbij te vermelden.

Hij of zij was een kind van ...

Als beiden geleefd zouden hebben, zou er een broer-zus/zus-zus relatie tot stand zijn gekomen. Maar beiden, ook zijn/haar mogelijke zus, overleed voor het doodgeboren kind in 1933 werd geboren.

Zijn of haar akte van geboorte, alsook van overlijden.

Zijn of haar plaats in de stamboomtakken.


Slechts één dag na haar of zijn geboorte werd het doodgeboren kind al begraven op ...