OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Zij is een dochter van ...

Zij is de zuster van ...

Ze is ook de zus van ...

Ze is ook de zuster van ...

En ze is ook nog de zus van ...

Ze komt door een auto-ongeluk om het leven.

Haar akte van overlijden, zoals opgesteld te Vianen.

Haar Dreumelse akte van overlijden.

Haar grafmonument.

Locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

Locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Zij werd begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel, op ...