OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Ze is een dochter van ...

Haar trouwakte.

 Ze trouwt met ...

Ze is een zus van ...

Haar tweede zus is ...

Haar akte van overlijden.

Haar stamboomtakken.


Eén en tachtig jaar geleden werd Antonia van Hoften begraven, op ...