OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Ze is een dochter van ...

Haar trouwakte.

Ze trouwt met ... (en is zijn eerste vrouw).

Ze is een zus van ...

Ze is ook de zus van ...

Als ook de zus van ...

En de zuster van ...

Onderstaande is haar jongste broer.

Haar akte van overlijden.

Haar grafmonument. Voor zover ik heb kunnen nagaan is er geen ènkele relatie met de Jodenster uit de 2e wereldoorlog.

De locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Arnolda Schimmel wordt begraven op ...