OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Ze is een dochter van ...

Ze is de zus van ...

Haar akte van overlijden.

Haar grafmonument.

De locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Wilhelmina Udo werd begraven op ...