OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Er is helaas geen digitaal beschikbare geboorteakte, omdat de digitaal ter beschikking staande akten niet verder gaan dan 1912. Hij was een zoon van ...

En een broer van ... 

Zijn akte van overlijden.

Zijn stamboomtakken.


Hendrik Catrinus Schimmel werd begraven op ...