OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Hij is een broer van ...

Hij is ook een broer van ...

En ook een broer van ...

En ook nog een broer van ...

Ten slotte ook nog een broer van ...

Zijn akte van overlijden ... van de gemeente Renkum. Piet Schimmel had blijkbaar geen beroep meer en het is niet verklaarbaar waarom hij te Renkum is overleden. Je zou hebben kunnen veronderstellen dat hij wellicht werkzaam zou zijn geweest in Renkum, mogelijk als tuinarbeider, maar daarover is geen zekerheid, noch duidelijkheid,  te verkrijgen.  

Vervolgens duurt het 85 dagen voor er een akte van overlijden wordt opgesteld in het Dreumelse gemeentehuis. De reden waarom dat zo lang heeft geduurd is ook niet duidelijk. Maar zou er op kunnen duiden dat de Renkumse ambtenaar van de Burgerlijken Stand aldaar te laat het overlijden van Piet Schimmel te Renkum heeft kenbaar gemaakt aan zijn collega in Dreumel.  

Zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

                                                                                                                     De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Piet Schimmel werd op korte (de normale) termijn na zijn overlijden te Renkum, in Dreumel begraven. Des te merkwaardiger dat het opstellen van zijn Dreumelse akte van overlijden zo lang heeft moeten duren. Hij wordt begraven op ...