OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Haar huwelijksakte.

Ze trouwt met ...

Ze is de moeder van ...

En ook de moeder van ...

Haar akte van overlijden.

Haar grafmonument. Het monument zelf staat scheef, niet de camera!

Locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

Locatie van haar grafmonument op het kerkhof.


Antonia van Kleef wordt begraven op ...