OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Een vreemde verschrijving van degene die het register bij hield van de overledenen. Op geen enkele andere plek in het register ben ik iets dergelijks tegen gekomen. Maar in dit, derhalve unieke, geval wordt de vader van de overledene genoemd, daar waar normaal en altijd, de naam staat van degene die wordt begraven. Maar dat is in dit geval de zóón van degene die genoemd wordt.

Hieronder de akte van overlijden van de overledene, die wordt geboren in 1944. Daar zijn geen digitale akten van beschikbaar.

(Althans geen geboorteakten, wèl akten van overlijden).

Op deze officiële persoonskaart van het Centraal Bureau voor de Genealogie wordt nog eens duidelijk wie de vader is en wie de overledene.


Johannes Wilhelmus wordt begraven op ...