OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Dreumels digitale  geboorteakten gaan helaas niet verder dan tot en met 1912. Vandaar geen geboorteakte van Berdina Udo. Ze is een dochter van ...

Ze is de zus van ...

Haar akte van overlijden.

Haar grafmonument. Het monument staat scheef, niet de camera.

De locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Berdina Udo wordt begraven op ...