OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

 

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Hij was een broer van ...

En de broer van ...

En ook de broer van ...

En ook nog de broer van ...

Zijn akte van overlijden ... opgesteld in Ede, alwaar hij overleden is. In de marge van deze akte wordt verder nog gelast dat alle vermeldingen van 'Renkum' vervangen moeten worden door Dreumel, met handhaving van het overige. Renkum wordt overigens maar één keer gebezigd.

Wat zou Josephus Antonie op 78-jarige leeftijd in de gemeente Ede te zoeken hebben gehad, is de nooit meer te beantwoorden, maar evengoed  prangende, vraag?

Het bericht van zijn overlijden te Ede bereikt Dreumel pas een compleet jaar later. Te gek voor woorden !! Het zou met oorlogsomstandigheden te maken kunnen hebben, maar een heel jaar ?!

Je vraagt je oprecht af hoe het kan dat iemand op 24 augustus 1945 midden in hartje Dreumel wordt begraven, maar niemand van de gemeente weet het ... maakt daar opmerkingen over ... stelt vragen?? En komen pas in actie als het uittreksel uit Ede in de gemeentelijke brievenbus valt.

Eindelijk wordt het overlijden van Josephus Antonie Numans ook geregistreerd in het register van de Dreumelse Burgerlijken stand.

Zijn grafmonument, waarbij nog moge opvallen dat hij is overleden te Lunteren, gemeente Ede.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof. Te midden van alle overleden Numans heren en dames.

Een eenvoudige stamboom, met dank aan www.tremele.nl.

Zijn ietwat uitgebreidere stamboomtakken.


Josephus Antonie Numans wordt, ongeveer 8 maanden na zijn overlijden in Lunteren, ...

... (her?)begraven in Dreumel, op ...