OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte. Hij wordt geboren te Herveld uit Geertruida Roeleven, die op dat moment nog niet getrouwd is. Een vooralsnog onwettig kind zodoende.

Maar zijn verwekker, Adrianus Verhoef(f) en zijn moeder trouwen kort daarop, op 2 november 1867.

Een uittreksel van de geboorte van Nicolaas Paulus Wilhelm Johannes Verhoeff moet overhandigd worden als huwelijks-bijlage, voorafgaand aan  het daadwerkelijke huwelijk. Opdat vast gesteld kan worden dat de waarheid, en niets dan de waarheid, wordt gesproken en beweerd door het aanstaande huwelijkspaar.

Met name omdat Adrianus Verhoeff en Geertruida Roeleven het tot nu toe onwettige kind willen laten wettigen als het hunne, tegelijkertijd met hun huwelijk.

Het kind, dat tot aan de dag van het huwelijk Roeleven als achternaam bezat, heeft vanaf dit huwelijk Verhoeff als legale en wettige achternaam.

Zijn eigen huwelijksakte.

Hij trouwt met ...

Hij is broer van ...

En de broer van ...

En ook de broer van ...

Nicolaas Paulus Wilhelm Johannes is zelf al 27, als hij ook nog de oudste broer wordt van ...

Hij komt te overlijden in Oss. Zijn akte van overlijden ... Let kort even op de datum ... 17 oktober 1944.

Uittreksel van de gemeente Oss voor de Dreumelse ambtenaar van de Burgerlijken Stand, melding makend van het overlijden van N.P.W.J. Verhoeff.

(25 april 1945 !!)

Zijn akte van overlijden (▼), eindelijk opgesteld in het Dreumelse gemeentehuis, naar aanleiding van het hierboven getoonde uittreksel van de gemeente Oss.

Let wel, Nicolaas Paulus Wilhelm Johannes Verhoeff wordt pas op 29 november 1945 daadwerkelijk begraven te Dreumel.

De vraag waar hij de periode, vanaf zijn overlijden, tot aan zijn begrafenis, heeft door gebracht, zal -veronderstel ik vooralsnog- voor altijd onbeantwoord blijven.

Maar uiteindelijk heeft hij toch rust gevonden op de Dreumelse protestantse begraafplaats. Dit is zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Een deel van zijn stamboomtakken.

Meer stamboomtakken.


Vier honderd negen dagen nadat hij te Oss is overleden, wordt hij ter aarde besteld te Dreumel, op ...