OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte, geboren te Wadenoijen ...

Zijn trouwakte, hij trouwt met Helena de Jongh, deze keer te Tiel. Op 23 maart 1912.

Tussen het Dreumelse register van overlijden zit dit uittreksel van de gemeente Vught (NBr.). Waarmee de Dreumelse secretaris van de Burgerlijken Stand ervan op de laagte wordt gebracht dat -te Vught- op 12 februari 1945 Johannes (Willem) van Bruchem aldaar is overleden. 

(Een digitale versie van zijn akte van overlijden van Vught, kan helaas niet getoond worden, aangezien deze Vughtse akten digitaal niet verder gaan dan tot en met 1942).

De Dreumelse secretaris van de B.S. stelt zijn Dreumelse akte van overlijden op. Op 5 juli 1945. 144 Dagen nadat Johannes Willem is overleden.

Hier nogmaals het eerste gedeelte van zijn geboorteakte om te laten zien dat daar toch duidelijk op staat dat hij op 10 JUNI (06) werd geboren.

Maar op zijn grafmonument staat dat hij al een maand eerder werd geboren. Een kleine dwaling van de steenhouwer, die mijns inziens toch slechts af gaat op aanwijzingen van de familie, neem ik aan.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.


Johannes Willem van Bruchem wordt eindelijk, 366 dagen nadat hij te Vught was overleden, ter aarde besteld in Dreumel. Op ...