OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte, geboren te Heerewaarden.

Hij is een zoon van ...

Zijn huwelijksakte.

Hij trouwt met ...

Hij is een broer van ...

En een broer van ...

 Vader is hij van ...

En ook vader van ...

De alfabetische klapper van Dreumel, van het register van overledenen in 1947.

Zijn akte van overlijden.

Zijn grafmonument, alsook dat van zijn overleden vrouw.

De locatie van het grafmonument op de plattegrond.

De locatie van het grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Gerrit Udo wordt begraven op ...