OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

De Dreumelse digitale geboorteakten gaan niet verder dan tot en met 1912. Zodoende geen geboorteakte.

Voor trouwakten geldt een andere einddatum, maar 1946 is derhalve digitaal niet beschikbaar. 

Maar akten van overlijden wel ...

Zijn grafmonument.

(Inclusief een onjuiste dag van overlijden).

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag.


Peter Hermanus de Kogel wordt begraven op ...