OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Zijn huwelijksakte.

Hij trouwt met jonkvrouw ...

Hij is een broer van ...

Hij is ook een broer van ...

En broer van ...

Tot slot broer van ...

Hij is vader van ...

En vader van ...

Hij werkt jarenlang als secretaris van de Burgerlijken Stand op het Dreumelse gemeentehuis. Van hemzelf zijn helaas geen foto's beschikbaar, dus dan maar ambtsgenoten in andere gemeenten, waar wel foto's van zijn.

Een aantal foto's van wat ooit het Dreumelse gemeentehuis was. Dank aan www.tremele.nl.

Johannes Josephus wordt onderscheiden met de orde van Oranje-Nassau.

Met grote waarschijnlijkheid voor zijn verdiensten tijdens de watersnood van 1926.

Hij was regelmatig in het nieuws.

Zijn akte van overlijden.

Zijn grafmonument.

Zijn grafmonument op de plattegrond.

Zijn grafmonument op het kerkhof. Te midden van alle andere op dit kerkhof begraven Numansen.

Een stamboompje van de familie Numans. Dank aan www.tremele.nl. 

Zijn stamboomtakken.


Johannes  Josephus, een vooraanstaand burger van Dreumel, wordt begraven op ...