OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Hij trouwt in Duitsland (vandaar geen huwelijksakte) met ...

Rechts op onderstaande foto.

Hij is de vader van ...

Hij is ook vader van ...

En hij is vader van ...

Zijn officiële persoonskaart van het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG) in Den Haag.

Zijn (hun) grafmonument.

Locatie van zijn (hun) grafmonument op de plattegrond.

Locatie van zijn (hun) grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.

Een verhaal dat ik met u wil delen.

                                                                                                                 (Hier klikken ▲ werk niet)


Hendrik Cornelis Vink werd begraven op ...