OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Zijn huwelijksakte.

Hij trouwt met ...

Zijn akte van overlijden.

Zijn grafmonument dat hij deelt het zijn vrouw.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Zijn officiële persoonskaart van het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag.


Henricus Egbertus Schoonman wordt begraven op ...