OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Geen digitale geboorteakten beschikbaar later dan 1912. Hij is een zoon van ...

Hij had een broer kunnen zijn voor ... als dit kind niet doodgeboren zou zijn.

Zijn akte van overlijden, die nog niet beschikbaar was ten tijde van het opstellen van de allerbovenste afbeelding. Nu -jan-'17- die akte van overlijden naar beneden geladen (Van Familysearch) ... aan het persoonlijk dossier van Otto en tevens aan de presentatie toegevoegd van de protestantse begraafplaats. En een link aangemaakt zodat je (in de presentatie zelf) direct van de duiding van zijn datum van overlijden, naar de akte van overlijden kunt door linken. 

En weer even snel terug, mocht daar de voorkeur naar uit gaan.

Grafmonument van vader en zoon van der Linden.

Locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

Locatie van hun grafmonument op het kerkhof.


Otto van der Linden wordt begraven op ...