OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Hij is een broer van ...

Hij is ook een broer van ... En al 15 toen Dirk Hendrik werd geboren.

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centrale Bureau voor de Genealogie te Den Haag. Tegen betaling telkens, overigens.

Zijn akte van overlijden. Te Nijmegen. ▼

Best vreemd, dat er geen Dreumelse akte van overlijden bestaat. Nijmegen  zou zulks door moeten geven -middels een uittreksel van het Nijmeegse dodenregister- aan Dreumel, waar dan het overlijden van een Dreumelnaar alsnog opgenomen dient te worden in de Dreumelse registers. Maar in dit geval werd dat over geslagen, ondanks dat het dorp mogelijk, of waarschijnlijk,  wel gemerkt of gezien heeft dat Willem Udo werd begraven. 

Zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Willem Udo wordt begraven op ...