OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Kaartje waar Bandung ligt.

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centrale Bureau voor de Genealogie (CBG) te Den Haag.


Geerhardus Sebastiaan Beckerman wordt in Dreumel begraven, op ...