OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Haar huwelijksakte.

Ze trouwt met ...

Ze is moeder van ...

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar akte van overlijden, te Nijmegen. (VIER dagen na haar overlijden wordt aangifte gedaan. Officieel 1 dag te laat!)

Haar grafmonument dat ze uiteindelijk deelt met haar man en zoon.

Locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

Locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Christina Smits wordt begraven op ...