OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Haar huwelijksakte.

Ze trouwt met ...

Ze is de moeder van ...

En ook de moeder van ...

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar akte van overlijden.

Haar grafmonument, waar al eerder haar man werd begraven. (Zonde dat ze haar voornaam verkeerd hebben geschreven).

De locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Bardina Willemina Termeer wordt begraven op ...