OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Ze is een dochter van ...

Ze is de zus van ...

Ze is ook de zus van ...

Een zus van haar heet ...

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau Genealogie te Den Haag.

Haar akte van overlijden.

Ze maakte deel uit van de Goijer stamboomtakken ...

... en ook van de Verhoeff stamboomtakken ...


Johanna Geertruida Verhoeff wordt begraven op ...