OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij trouwt met ...

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Cornelis van Hoften wordt begraven op ...