OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Bernard Diederik van Dijk met zijn eerste vrouw, Dirkje van Tussenbroek ▲. En ▼ met zijn tweede vrouw, Reijertje van Valburg.

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Zijn -eerste- huwelijksakte.

Hij trouwt met ...

De akte van overlijden van zijn eerste vrouw.

Zijn -tweede- huwelijksakte.

Zijn tweede vrouw is ...

Aangezien de vader van Bernard Diederik van Dijk twee keer trouwde, heeft Bernard Diederik zowel broers en zussen als ook stiefbroers en stiefzussen:

Hij is broer van :

Hij is ook broer van ...

En zijn derde zus heet ...

En hij is stiefbroer van ...

Hij is ook stiefbroer van ...

En ook stiefbroer van ...

Zijn enige stiefzus heet ...

En zijn laatste stiefbroer heet ...

Er zijn veel van Valburgen die op het protestantse kerkhof werden begraven.

Dit zijn de nakomelingen van Evert van Valburg en Christina Aletta Vermeer.

Het grafmonument van Bernard Diederik van Dijk alsook van Reijertje van Valburg.

De locatie van hun  grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Enkele stamboomtakken.

Meer stamboomtakken.


Bernard Diederik van Dijk wordt begraven op ...