OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte. Geboren te Lexmond.

Ze trouwt met Cornelis de Haas, nadat diens eerste vrouw, Arnolda Schimmel, in 1936 was overleden. Een exacte trouwdatum van zijn tweede huwelijk is niet beschikbaar, gezien het gebrek aan bijbehorende digitale akten.

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Deze persoonskaart leert ons dat het tweede huwelijk van Cornelis in 1948 werd ontbonden. Hetgeen voortkomt uit het overlijden van Cornelis op 28-10-1948.

Haar grafmonument.

De locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.


Alexandrina Catharina de Bondt wordt begraven op ...