OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Wim Verhoeff is in 2013 overleden. Zijn zoon Erik is vanaf 2013 tot heden (nu Dec-2017) beheerder van het kerkhof. ▲

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Zijn huwelijksakte.

Hij trouwt met ...

Hij is vader van ...

Hij is ook vader van ...

En ook van ...

Ten slotte is hij vader van Wilhelm Jan Verhoeff, de -als hierboven al aangehaald- beheerder van het kerkhof. Tot 27 augustus 2013.

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Zijn en haar grafmonument.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.

Nog meer stamboomtakken.


Hendrik Jan Verhoeff wordt begraven op ...