OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Zijn grafmonument. (Op 12-01-2017 werd in ditzelfde graf een overledene bijgezet. De naam van deze overledene is mij vooralsnog onbekend).

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.


Frans Johan Jagtenberg wordt begraven op ...